Vanlig da – forbudt i år. Tons of Rock er blant arrangørene som har søkt om millionstøtte (Foto: Tons of Rock)

Koronakompensasjon: Nå vil Kulturrådet kontrollere alle over 1 million

– Vi ser forskjeller i hvilke utgifter søkerne har lagt til grunn for søknadene. Derfor går Kulturrådet ekstra nøye igjennom alle søknader over 1 million før de skal dele ut 1, 4 milliarder i krisepenger. Kontrollen varsles etter at Christer Falck kritisererte ordningas største søkere.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kompensasjonsmidlene er nylig foreslått økt fra 950 millioner kroner – med 400 millioner «restepenger» fra en annen pott som Kulturdepartementet rådde over. Omtrent samtidig kritiserte arrangør, forlegger og plateutgiver Christer Falck ordninga: i en facebookpost skreiv han blant annet at de største søkerne kan ha mulighet for å ta med seg en stor del av støttemidlene. Han frykter særlig at selskapene innen konsert- og festivalarrangering sjøl skal gå god for tallene:
«For meg var det et tall som signaliserte at det vil bli kake til alle (…)
Kulturrådet har operert etter egenmeldingprinsippet: Skriv hvor mye du har tapt, så overfører vi penga. Men som på alle kakefester er det alltid noen som græbber til seg med begge henda.»

Med nær 1, 4 milliarder kroner i den samla potten vil alle summene fra halvannet tusen søkere i hele kulturfeltet bli nær utbetalt slik de søkes om.

– Søkere har oppgitt forskjellig
Etter søknadsfristen fikk flere av søkerne et brev om at de må levere dokumentasjon på at regnskapstallene er korrekte.
– Kulturrådet har sendt ut et brev der vi ber alle søkere med en søknadssum på over 1 million kroner levere ytterligere dokumentasjon. I tråd med forskriften for ordningen ber vi ikke om revisorgodkjent regnskap, men om en egenerklæring fra regnskapsfører eller på at regnskapet er korrekt. Årsaken til denne ekstrakontrollen er at vi ser at det finnes en del forskjeller i hvilke utgifter søkerne har lagt til grunn for søknadene, og vi ønsker å sikre oss at alle har forstått ordningen riktig. Det skriver Kulturrådets Thomas Hansen til Ballade.no. Søknadsskjemaene er utarbeida slik at søker selv oppgir regnskapstall – hvordan «det står til» med selskapet, tapte inntekter, og deretter regner skjemaet ut søkesummen for deg. En slags enkel kalkulator.

De søkerne som har søkt om størst summer – blant dem som arrangerer konserter og lignende, er
– Stavernfestivalen; søker om 38, 5 millioner / eid av Mondrian Holding (og antakelig Sky festivals, 50/50, etter en rettsavgjørelse tidligere i år).
– All Things Live Norway AS; søker om 38, 4 millioner / eid av danske All Things Live Aps.
– Tons of Rock Festival AS; søker om 36, 2 millioner / eid av Live Nation (aksjemajoritet, svenskeid selskap) samt noen andre eiere.
– Palmesus AS; søker om 35, 2 millioner / eid av Nakatomi Enterprises AS (som igjen eies av Lund Gruppen og Gorilla Holding AS).
– Live Nation AS; søker om 25 millioner / eid av scenske Ema Telstar Gruppen AB.
Også Nordisk Film Kino AS og Odeon Kino AS er blant dem som søker om størst summer. Kilder: Kulturrådet og Proff.no.

Kulturrådet har sendt kontrollbrevet til 200 av de totalt 1500 innkomne søknadene.
I Kulturrådet så de altså at søkere la ulikt inn i «kalkulatoren». Det var også medieoppslag – Aftenposten har skrevet om Stavernfestivalens store «regning» på nesten 39 millioner, for eksempel. I tillegg diskuteres det blant arrangører hva som gjelder i forskriftene, og til sammen pekte dette på kontroll for at ikke enkeltaktører skal få mer enn de har krav på:
– Hensikten med den ekstra gjennomgangen av de største søknadene er naturlig nok at alle søkere skal få utbetalt korrekt kompensasjon, sier Hansen.

Søknadsbehandlingen var i utgangspunktet basert på egenrapportering, men Kulturrådet har også mulighet for etterkontroll for å sikre at beløpene som oppgis er riktige. I tillegg til brevet som nå har gått ut.
– Vi går ekstra nøye gjennom alle søknader på mer enn 1 million kroner, sier seksjonsleder Guri Iochev på Kulturrådets nettsider i dag.

På grunn av utvidelsen kommer utbetalingene av denne kompensasjonsordningen for arrangører etter en behandling i Stortinget.

Kulturrådet forvalter kompensasjonsmidlene. Denne runden, som hadde søknadsfrist 15. september, ble utvida til å gjelde underleverandører (som også omfatter artister), mens vårens utdeling kun var til arrangører. Krisemidlene skal kompensere noe av tapet aktører har på grunn av konsertforbud og -begrensninger på grunn av koronasmittefare.

Denne kompensasjonsordninga for tap ved avlyste arrangement gjelder for avlysninger 1. mai–31. august 2020.

Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av netto tapte billettinntekter og merutgifter som følger av koronabegrensninger på arrangement. Kompensasjon skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017-2019.

Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av tapte inntekter (maksimalt 426 593,– for selvstendig næringsdrivende).

1. oktober skal den nye stimulansordninga være på plass. Den erstatter kompensasjonsordninga.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.