Gunhild Berge Stang, statssekretær i Kulturdepartementet (Foto: Ketil Frøland / KUD)

Bredsider mot mangler i koronastøtten

Musikk-Norge går kraftig ut mot korona-støtten, og spår et 2021 uten festivaler, uten klare svar på uavklarte detaljer i støtten, og med utenlandske oppkjøp.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

I forrige uke skrev Musikkindustriens næringsråd (MIR) et åpent brev til kultur- og likestillingsministeren, der gjennomgangstonen var at regjeringen manglet kunnskaper om hvordan norsk musikkliv fungerer.

Også Norsk jazzforum var frempå med påstand om mangel på “forståelse for musikernes virke og økonomi”.

Så kom Creos brev til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), der det stilles en rekke spørsmål om detaljer i støtteordningen for frilansere.

Ingen festivalsommer 2021?
Musikkindustriens næringsråd, der nær sagt hele musikkbransjen er representert, skriver at minister Abid Raja ikke «ser låtskriverne, management, produsenter, bookingbyrå og teknikere – og alle de andre som er helt nødvendige for å få musikk ut til deg og folket», og legger til at «det blir ingen festivalsommer neste sommer heller, hvis ingen kan styre lyd og lys, eller rigge opp en scene. Og det blir ingen konserter eller arrangementer hvis kassen er tom, noe den vil være slik krisetiltakene er utformet i dag».

I tillegg spår rådet i sitt innlegg at det er “en reell fare for at deler av verdikjeden blir kjøpt opp av store, utenlandske musikkonsern”.
– Fredag var flere av våre medlemmer i møte med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og fremmet felles krav og løsningsforslag fra MIR, forteller Torbjørn Heitmann Valum, rådsleder i MIR. – Statssekretær Emma Lind var også med i dette møtet, så Kulturdepartementet holdes oppdatert, sier han, og fortsetter:

Torbjørn Heitmann Valum, rådsleder i Musikkindustriens næringsråd (Foto: Helge Brekke)

– Når det gjelder utenlandsk eierskap dreier dette seg i første rekke om mulige oppkjøp av selskaper som forvalter forlags- og master-rettigheter til norske verk, det vil si plateselskaper og musikkforlag. Inntektene fra disse rettighetene skal kunne finansiere investeringer i nye norske produksjoner og talenter i fremtiden. Vi frykter at eierne ikke vil ha råd til å beholde dem hvis ikke det sikres finansiering for disse sektorene, som ikke umiddelbart rammes så synlig av nedstengingen – fordi inntektsstrømmen er lengre. Men når offentlig fremføring forsvinner fordi butikker, frisører og utesteder stenger, så tørker inntektstrømmen fra vederlagsordningene opp, beskriver Valum.

Spørsmål til statsråden
Ballade spurte kulturministeren om han mener tiltakene tar hensyn til de avgjørende støttefunksjonene som næringsrådet peker på, og om departementet nå ser nærmere på ordningene for å bringe dem bedre i overensstemmelse med frilansmusikernes virkelighet.

Mandag svarte Kulturdepartementet, ved statssekretær Gunhild Berge Stang (V), med å forklare at regjeringen har siktet bredt i tiltakene, og at den nå følger tilbakemeldingene nøye.

– Vi har fokusert på brede, generelle ordninger som treffer flest mulig, raskest mulig. Jeg er glad for at vi raskt fikk på plass en inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Det vil hjelpe mange i kultursektoren, hvor andelen frilansere og selvstendig næringsdrivende er høy.

– Ordningen, som NAV forvalter, åpnet for søknader 4. mai, og allerede dagen etter ble de første utbetalingene gjort. Samtidig får vi kontinuerlig tilbakemelding på hva som ikke fungerer av de tiltakene regjeringen har iverksatt og følger situasjonene nøye, sier Berge Stang.

Mange spørsmål
I sitt brev til Arbeids- og sosialdepartementet skriver Creo at forbundet har mottatt “svært mange spørsmål” fra medlemmene etter at NAV åpnet for søknader om støtte til næringsdrivende og frilansere 4. mai.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo (Foto: asamaria.com)

Siden organisasjonen ikke fant svar på spørsmålene verken på NAVs nettsider eller etter direkte henvendelse til etaten, ble det skrevet et omfattende og teknisk brev, der det stilles en lang rekke spørsmål om forholdet mellom kompensasjonsstønaden, dagpenger og omsorgspenger, om hvorvidt prosjektstøtte regnes som personinntekt og flere andre, sentrale uklarheter rundt ordningen.

På telefon mandag 11. mai bekrefter Hans Ole Rian i Creo overfor Ballade at han har fått svar fra Arbeids- og sosialdepartementet, og at de går i møte tirsdag 12. mai, der det skal komme svar på spørsmålene.

Tirsdag 12. mai kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Et av spørsmålene mange stiller seg, er om det kommer justeringer og avklaringer som gjør at koronatiltakene treffer musikklivet bedre.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev