Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren 2020 (Foto: Marta Anna Løvberg)

1, 4 mrd kompensasjonskroner får klarsignal

Kultur- og likestillingsministeren skal ha fått grønt lys fra EØS-kontrollorganet ESA for å utbetale statsstøtten.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren.

I en pressemelding fra Kulturdepartementet sier kulturminister Abid Q. Raja:
– Nå som ESA har godkjent forskriftene og budsjettøkningen, gir jeg Kulturrådet klarsignal til å betale ut kompensasjon, og å legge ut søknadsskjemaene for resten av året. Samtidig håper jeg kultursektoren gjør alt de kan for å unngå avlysninger i årets siste måneder, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

For å unngå å måtte avkorte kompensasjonen til søkerne for perioden 1. mai–31. august, la regjeringen inn ekstra midler i kompensasjonsordningen. Det innebar samtidig at ordningen måtte til ESA for ny godkjenning. Rammen for perioden var opprinnelig på 950 millioner kroner, men ble økt med 392 millioner kroner for å dekke inn merbehovet.

I pressemeldinga peker Raja også på den nyere stimuleringsordninga – som på grunn av den langdryge ESA-forberedelsen fra Kulturdepartementets side, kom før utbetalinga av kompensasjonene kan klargjøres.
– Nå må avlysninger være en siste utvei, jeg vil nemlig mye heller at kultursektoren gjennomfører arrangementer enn å avlyse. Samtidig er det slik at noen arrangører er nødt til å avlyse på grunn av gjeldende smittevern. Da er jeg glad for at vi har en kompensasjonsordning som en nødløsning som kommer kulturlivet til gode i tilfeller hvor det ikke er mulig å gjennomføre, sier kultur- og likestillingsministeren.
Sektoren har over tid kunnet tilpasse seg nye rammevilkår og utvikle nye konsepter, slik at både Stortinget og regjeringen mener det er hensiktsmessig å gradvis fase ut kompensasjonsordningen.
– Jeg har lagt en halv milliard kroner i stimuleringsordningen ut året, og bare 200 millioner kroner i kompensasjonsordningen. Jeg vil ha julekonserter, danseforestillinger og alle mulige slags kulturtilbud til et bredt publikum over hele landet, og håper og tror at vi vil få mange arrangementer framover, avslutter kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Utbetalingene for den siste perioden med kompensasjoner kommer i tillegg til 300 millioner kroner for perioden mars-april.

Ballade har skrevet om kompensasjonsordningen – som har vært gjenstand for debatt siden tidlig høst. Les her og her.

Ballade.no følger saken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.