Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet (Foto: Marta Anna Løvberg)

Koronastøtte: Kulturrådet ber om mer dokumentasjon fra søkere

Koronastøtte: Kulturrådet etterspør enda mer dokumentasjon fra noen søkere. 50 søknader fra sommersesongen legges til behandling over nyttår.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

I forbindelse med behandlingen av søknader til kompensasjonsordningen for mai til august etterspør Kulturrådet i dag ytterligere dokumentasjon fra noen søkere med frist for innsending 12. januar. Det skriver Kulturrådet bittelille julaften, på sine nettsider.

«Den etterspurte dokumentasjonen er nødvendig for å ferdigstille revisjonen av søknadene. Kulturrådet beklager å sende ut denne forespørselen så nærme jul, men vi håper det kan gi søkerne noen flere virkedager til å fremskaffe dokumentasjonen. Jo raskere Kulturrådet mottar den etterspurte dokumentasjonen, jo tidligere får Kulturrådet ferdigbehandlet søknaden,» skriver de videre.

Revisjon av søknader på over 1 million
Dokumentasjonen er knytta til den eksterne revisjonen som to konsulentselskap gjør på oppdrag for Kulturrådet: I slutten av september ble det bestemt at alle søknader på over 1 millioner kroner skulle gjennomgås av ekstern revisor, og søkerne ble bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon. Dette utgjorde omtrent 230 av de mer enn 1500 søknadene som kom inn før fristen.

Nå gjenstår det bare 50 søknader, men ingen av disse vil bli helt ferdigbehandlet før jul. I forrige uke ble det utbetalt 34 millioner kroner til mange av de gjenværende søkerne. Dette ble gjort selv om søknadene ennå ikke er ferdigbehandlet.

Dette gjelder kompensasjonsordningen, den som kan erstatte tapte inntekter for arrangører som hadde planlagt avholdt arrangement mellom 1. mai og 31. august. Andre premisser gjelder for kompensasjonsordning for september (egen søkeperiode) og for oktober–ut året. For sistnevnte finnes også den såkalte stimuleringsordninga.

 

Koronakrisepakkene

Kulturdepartementet har i år satt i gang flere spesialtilskudd til kunstfeltet/kulturnæringer for å hjelpe dem igjennom delvis nedstengte sesonger. Særlig kompensasjonsordninga som gjaldt for den viktige sommersesongen har hatt stor søkermasse, relativt store søkebeløp – og også stor medieoppmerksomhet. Kulturrådet forvalter støtteordningene. Dette er de siste tildelingene (og avkortingene/avslagene) i det Kulturrådet tar juleferie:

Stimuleringsordningen oktober–desember:
1707 søknader, total søkesum 867 mill
Søknader behandlet så langt: 1694
Bevilget så langt: 669 mill
Avslag så langt: 311
Total sum avslag og avkortinger: 191 mill
Siste runde: 12 vedtak, 5 avslag, 4 millioner bevilget
 
Kompensasjonsordningen mai-august:
1513 søknader, total søkesum 1,37 mrd
Søknader behandlet så langt: 1460
Bevilget så langt: 704 millioner
Gjenstående søknader å behandle: 50 (inkludert de 34 foreløpige vedtakene)
Avslag så langt: 152
Total sum avslag og avkortinger: 270 mill
Siste runde: 5 vedtak, 2 avslag, 4 millioner bevilget

Kilde: Kulturrådet

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.