Bjarne Dæhli (Foto: Norsk musikkråd)

TONO-moms reiser spørsmål om skattemyndighetenes kulturkunnskap

Norsk musikkråd: – Har myndighetene forstått hva moms-pålegget til TONO vil innebære for et kulturliv som skal reise seg etter pandemien?

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Glogerfestspillene: jubileumskonsert

27/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Tillegg til saken, 2. desember 2021: TONO har publisert en sak på egne hjemmesider der de deler korrespondansen GRAMO, Norwaco, IFPI og TONO har hatt med skattemyndighetene helt tilbake til 2001. Et av dokumentene er en oppsummering av TONOs dialog med Skatteetaten og forklaring av varslet endring for merverdiavgift. Les saken og alle dokumentene her.

TONOs nye momsregime for innkreving av komponistvederlag skaper en rekke spørsmål som må avklares før rammeavtaler for tusenvis av kor-, korps og storbandkonserter kan forhandles.

Generalsekretæren for Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli, spør seg hvorfor det ikke ble gitt noe forvarsel om endringen, som medfører 25 prosent momspåslag på fakturaen til alle TONOs kunder, før så sent som i slutten av november.

– Vi er avhengig av å finne ut hvordan vi skal gjøre dette i praksis, sier han, og peker på en rekke spørsmål som må avklares på både kortere og lengre sikt.

Momspåslaget blir innført fra januar 2022.

Den umiddelbare konsekvensen for Norsk musikkråd er at forhandlingene om rammeavtaler med TONO (det var dette Dæhli var hos TONO for å snakke om da han fikk nyheten) må stilles i bero til han har funnet ut hvordan endringen skal håndteres i praksis.

Rammeavtalene gjør det mulig for kor, korps, orkestre, arrangører og klubber, som er organisert i musikkrådets medlemsorganisasjoner, å bruke komposisjoner for en rabattert pris. Arrangøren melder inn hvilke musikkverk som er brukt, slik at vederlaget kan finne frem til riktig rettighetshaver.

Norsk musikkråd mottar en samlefaktura fra TONO og fordeler denne videre til organisasjonene i avtalen. Men hvis musikkrådet selv nå skal betale 25 prosent merverdiavgift på toppen av TONO-regningen er det mye som først må avklares, både formelt og økonomisk.

Mange spørsmål
– Kan vi viderefakturere momsen til våre medlemsorganisasjoner? Da må vi vel selv momsregistrere oss, slik at vi kan spesifisere moms-beløpet? Når så for eksempel Norsk jazzforum får regning fra oss med moms, så får jo de et problem igjen, og det må jo de hente inn fra tilskudd, egenbetaling fra lagene eller medlemskontingent. Hvem skal betale momsen oppi dette? spør han.

Et alternativ er at musikkrådet fordeler regningen videre uten moms, men i stedet søker om momskompensasjon. Problemet er bare at ordningen som musikkrådet bruker er utarbeidet fra et kostnadsbilde der det ikke finnes moms på vederlagsbeløp. Det er også uklart om momsreglene åpner for å gjøre det på denne måten.

– Vi må få en veiledning fra Skattedirektoratet, sier Dæhli, som også har bedt om å få innsyn i vedtaket fra direktoratet for å kunne forberede seg bedre.

Deretter må Dæhli avklare med Lotteritilsynet, som forvalter momskompensasjonen, om det kan søkes kompensasjon for momsen på TONO-vederlaget, selv om selve vederlaget på konserten betales et annet sted.

– Har de forstått?

– Det oppstår mange spørsmål. Skattedirektoratet ga pålegget om moms på TONO- og GRAMO-vederlag i august, likevel er det ikke gitt en prinsipputtalelse fra skattemyndighetene om hvilke konsekvenser dette får for leddene under. Har de egentlig forstått rekkevidden av dette pålegget? spør Dæhli.

Frem til pandemien ble det lisensiert over 12 000 konserter i året innenfor Norsk musikkråds rammeavtaler med TONO. Regningen til TONO var i overkant av seks millioner kroner årlig. Utover dette finnes det tilleggsavtaler for festivaler og store arrangementer.

Ikke minst er Dæhli bekymret for hva momsendringen kommer til å føre til for arrangørene. Billettprisene er det naturlige stedet å hente inn den økte kostnaden for å avholde konsert.

– Men billettprisene er jo allerede satt utfra hva publikum er villige til å betale. Til syvende og sist kan dette bli en ekstra kostnad for mange tusen lag og arrangører, som kommer akkurat da kulturlivet skulle komme seg på beina igjen etter pandemien, sier Dæhli.

Høyere billettpris
Kjell Arne Nordli driver selskapet My Motown AS som har arrangert julekonserter med soul-preg gjennom en årrekke. Showet spilles i disse dager på Båthuset i Fredrikstad med Odd René Andersen og bandet Soul City. Under TONOs webinar om momsendringen 24. november spurte Nordli om ikke momspliktige arrangører må sette opp billettprisen for å ta inn igjen den økte kostnaden som mva på TONO-kravet medfører.

Kjell Arne Nordli. (Foto: Privat)

TONOs informasjonssjef Willy Martinsen, som ledet webinaret, vendte seg mot det stedet, utenfor bildet, der det satt en direktør, en revisor, styreleder og skattejurist, og kom så raskt tilbake med en enkel bekreftelse på at Nordlis bekymring stemmer.

– Hvis du ikke kan føre inn- og utgående moms, så sitter du jo igjen med en ren utgift, og har ingen andre steder å ta det inn enn hos publikum, sier Nordli til Ballade.

Nordli mener det gjelder flere enn ham.

– Det er mange mindre arrangører rundt omkring i landet som ikke er momsregistrerte.

Han sier at My Motown betaler TONO-krav på sekssifret beløp hvert år, men legger til at det nylig annonserte mva-påslaget ikke tar fra ham nattesøvnen.

– Jeg har blitt å gammel at jeg først orienterer meg, og så tilpasser meg. Dette systemet er jo et så stort dyr at jeg ikke tror det er noen vits i å ta opp noen kamp mot det. Du tuller ikke med skattemyndighetene, men det er viktig å holde seg orientert.

Samtidig mener han at det viktig å påpeke virkningen av at TONO nå må legge 25 prosent mva på fakturaen til kundene.

– Dette med moms og kultur er jo til syvende og sist et politisk spørsmål. Og det må være lov å spørre om skattemyndighetene forstår denne bransjen, sier Nordli.

Kultur-. og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kom tidligere i høst de frivillige i møte. Her sammen med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. (Foto: Frivillighet Norge)

Kulturministeren på banen
Kulturminister Anette Trettebergstuen, lover overfor Ballade å se på problemstillingen.

– Momsregelverket har ikke jeg ansvaret for, så det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Men også i en slik sammenheng vil jeg være opptatt av gode vilkår for alle i sektoren. Kulturlivet i Norge har organisert seg på mange forskjellige måter, og pålegget vil derfor ramme ganske ulikt. Både bransjen selv og vi i Kulturdepartementet må nå bruke litt tid på å få oversikt over konsekvensene av pålegget for berørte parter, sier Trettebergstuen.

TONO bekrefter: – Får følger på en rekke områder
Willy Martinsen, TONOs kommunikasjonssjef, bekrefter at tilpasningen blir krevende, og at blant annet forhandlinger om rammeavtaler vil bli rammet.
– Skattedirektoratets pålegg til de fire rettighetsorganisasjonene, og som TONO nå er i en omfattende prosess for å rette seg etter, får naturlig nok følger på en rekke områder. Rammeavtalene for det frie feltet blir berørt av dette. Hvordan vi skal løse de utfordringer som oppstår vil vi måtte drøfte direkte med de organisasjoner det gjelder, sier Martinsen.

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO. (Foto: Caroline Roka)

– Har TONO sagt til skattemyndighetene at dette må utredes, og at det ikke kan innføres på så kort varsel?

– For Skattedirektoratets del har nok dette først og fremst dreid seg om vanlig saksbehandling og tolkning av det eksisterende regelverket. Direktoratets svar i august var klokkeklart på at organisasjonene måtte endre praksis, og i slike tilfeller er det ingen tvil om at man må rette seg etter dette umiddelbart. TONO satte derfor straks i gang arbeidet med å avklare hvordan vi kunne rette oss etter pålegget, og informerte kunder og medlemmer så snart vi mente at det var forsvarlig, det vil si ganske umiddelbart etter registreringen i merverdiavgiftsregisteret, avslutter Willy Martinsen.

 

Stillinger

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Norges Musikkorps Forbund

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this