Manager Eivind Brydøy frykter at skattemyndighetene bidrar til å gjøre konsertmarkedet mindre lønnsomt for norske artister. (Foto: Privat)

TONO skal kreve inn merverdiavgift. Påvirker det deg?

Fra 1. januar legger TONO moms på alle fakturaer. Det er uklart hvordan det vil falle ut for arrangører og musikere. Mindre arrangører uten momsplikt er i faresonen.

Kalender

Det sprer seg stor usikkerhet om konsekvensene av at TONO når blir det som kalles merverdiavgiftspliktig. Hvor mye mer komplisert blir det å drive som henholdsvis arrangør og komponist? Må alle få ekstern hjelp til regnskapet etter dette? Blir det ny diskusjon om kulturmoms? Og, ikke minst, hvem dekker regninga når konsertarrangøren får en 25 prosent høyere regning fra TONO for framført musikk?

De fleste uberørt
For de aller fleste TONO-medlemmer betyr mva-plikten ingen ting, ifølge rettighetsorganisasjonen selv.

For enkeltopphavere og musikkforlag organisert som AS, og som er registrert i mva-registeret og får sine TONO-inntekter utbetalt til dette, innebærer endringen at de fra januar 2022 får utbetalt merverdiavgiften med TONO-avregningene, hvis de først har informert TONO om at dette gjelder deres selskap.

Dessuten mener TONO at endringen rydder unna usikkerhet knyttet til om TONO-inntekten skal være en del av momsregnskapet eller ikke.

TONOs kommunikasjonssjef, Willy Martinsen, skriver til Ballade at Gramo, Norwaco og TONO tidligere forstod regelverket slik at organisasjonenes forvaltning var unntatt merverdiavgiften. Etter hvert har organisasjonene skiftet oppfatning til at «dette ikke nødvendigvis er en riktig forståelse».

– Organisasjonene har derfor i lengre tid vært i dialog med skatteetaten om tolkningen av reglementet, og hva som er riktig håndtering av merverdiavgift ved oppkreving av vederlag, skriver Martinsen.

Til slutt kom et pålegg fra skattemyndighetene om å endre dagens praksis.

Rammer mindre konsertarrangører
For kunder med momsplikt bør ikke endringen ha betydelige konsekvenser, ifølge TONO, fordi de trekker betalt merverdiavgift fra momsregnskapet. For mindre konsertarrangører, som ikke er momsregistrerte, stiller det seg helt annerledes.

– For TONO-kunder som ikke er momsregistrerte, for eksempel mindre konsertarrangører, vil endringen medføre at TONO-betalingen til komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene blir dyrere, og det er jo naturligvis noe vi er bekymret over, skriver Martinsen.

Han peker imidlertid på signaler fra den nye kulturministeren om momskompensasjon for frivillige organisasjoner og en annen, eksisterende ordning med kompensasjon for frivillige aktører som kanskje kan anvendes, selv om ordningen slik den er utformet nå ikke ser ut til å dekke hele feltet.

«For de som eventuelt tidligere har innbetalt moms til skattemyndighetene av TONO-inntektene innebærer den nye ordningen en klar økonomisk fordel ved at TONO fra 2022 i tillegg utbetaler den merverdiavgiften de skal betale videre inn til skattemyndighetene», skriver TONO i en artikkel på egne hjemmesider.

Konsekvenser for arrangører?
Tone Østerdal, daglig leder i medlemsorganisasjonen Norske Konsertarrangører sier til Ballade at det er litt tidlig å si noe om konsekvenser, ut over at regningene fra TONO blir høyere.
– Men vi er på saken og jobber med å få oversikt over hvordan dette vil slå ut for våre medlemmer.

– Ble dere hørt i saksgangen?
– Denne saken har ikke vært på høring, etter hva vi vet. Men her er det altså skattemyndighetene som har bestemt at rettighetsorganisasjonene skal være merverdiavgiftspliktig. Dette gjelder altså ikke bare for TONO. Men det er klart at innføring av moms for rettighetsorganisasjonene gir diskusjonen om kulturmoms ny giv. Her jobber vi blant annet tett med resten av organisasjonene i Musikkindustriens Næringsråd (MIR). Vi vil naturligvis også følge opp dette i andre kanaler, som med Kulturdepartementet, sier Østerdal.

Innføringen av moms for rettighetsorganisasjonene gir diskusjonen om kulturmoms ny giv, sier leder for Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. (Foto: Ellen Lorenzen)

Svekker konsertøkonomien?
Manager Eivind Brydøy mener endringen kan falle dårlig ut for artister, fordi konsertøkonomien vil svekkes.

Han sikter særlig til det som er blitt vanlig praksis i deler av konsertbransjen, at arrangør og artist inngår en avtale om såkalt split, som i praksis betyr at både risiko og overskudd deles mellom de to partene.
– Det vil gå ut over andelen til artistene, sier Brydøy.

Brydøy viser til de tilfellene der nedside og oppside deles.

Enda verre blir det i de tilfellene der artisten, i følge kontrakten, blankt står ansvarlig for hele TONO-regningen.

Flere må lage momsregnskap
Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i Gramart, kaller saken en føljetong som har pågått i årevis. Han understreker at skatt og avgift er relativt komplekst.

Han peker likevel på effekten av at vederlagsinntekter blir mva-pliktige.
– Dette vil føre til at flere artister blir må levere momsregnskap, og dessuten at musikk blir dyrere for sluttbrukeren, for det er jo forbrukerne som skal betale momspåslaget.

Øvrebø-Engemoen mener dessuten, som konsertarrangørenes organisasjon, at diskusjonen om den såkalte kulturmomsen, det vil si en lavere mva-sats for kulturprodukter, vil blusse opp igjen.

Ta kontakt med TONO
Dersom du har et momspliktig selskap må du selv opplyse TONO om dette, men ikke før i januar, for at du skal kunne få utbetalt merverdiavgiften.

«Det er altså ikke mulig å registrere denne informasjonen hos TONO i 2021 fordi det ennå jobbes med å utvikle tekniske løsninger for dette. TONO vil i januar gå ut med informasjon per e-post og/eller nyhetsbrev om hvordan registreringen skal gjøres», melder organisasjonen på nettsidene sine.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this