TONO skal kreve inn merverdiavgift. Påvirker det deg?

Fra 1. januar legger TONO moms på alle fakturaer. Det er uklart hvordan det vil falle ut for arrangører og musikere. Mindre arrangører uten momsplikt er i faresonen.