Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd (Foto: Norsk musikkråd)

Statsbudsjettet 2021: Koronakrisen ikke over for den kulturelle grunnmuren

INNLEGG: Flere ting ved det foreslåtte statsbudsjettet er gledelig for kulturlivet. Men verken den kortsiktige og den langsiktige koronakrisen er over for den kulturelle grunnmuren, som det frivillige musikklivet er en del av, skriver Norsk musikkråd om statsbudsjettet.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Av Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd

Norsk musikkråd syns det er flere ting ved det foreslåtte statsbudsjettet som er gledelig for kulturlivet. Vi syns likevel det er viktig å få frem at både den kortsiktige og den langsiktige korona-krisen ikke er over for den kulturelle grunnmuren, som det frivillige musikklivet er en del av.

Her er noen kommentarer til konkrete punkter i budsjettet:

 • Prognosen for overskuddet til Norsk Tipping økes med 285 millioner kroner.
  NMR forventer at de opprinnelige ordningene i kulturens andel av spillemidlene, som Frifond, blir tilgodesett i fordelingen. Det samme gjelder Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner.
 • Regjeringen foreslår 1,185 milliarder kroner i stimuleringsordningen til frivillige organisasjoner for å øke aktiviteten etter pandemien, ordningen skal forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
  NMR er glad for ordningen. Vi vil komme tilbake med våre kommentarer, innspill og forslag i den pågående høringsrunden. NMR er opptatt av musikkfaglige vurderinger, samt kunnskapen om det lokale musikklivet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Talent Norge med 14 millioner.
  NMR gratulerer toppsatsingen med ekstra midler, men understreker at for å få frem toppene trenger musikklivet en sterk grunnmur. Denne grunnmuren representeres bla av de frivillige musikkorganisasjonene.
 • Momskompensasjonen til frivilligheten trappes ytterligere opp til 1,8 milliard kroner.
  NMR mener at ordningen bør fullfinansieres og rettighetsfestes.
 • Prøveordningen med fritidskort, som gir tilskudd til barn og unges organiserte fritidsaktiviteter med kr 2000,- i året økes til 180 millioner kroner i 2021.
  På forhånd var det lekket at Regjeringen ville komme kritikken fra frivilligheten i møte om at ikke bare idretten, men også det frivillige kulturlivet vil kunne bidra bedre til inkludering av barn og ungdom.
  Fem millioner kroner til tiltak på dette feltet er en grei start, og det virker fornuftig å utvide søknadsmulighetene fra tiltak for å bekjempe barnefattigdom til mer generelt å inkludere barn og ungdom i det frivillige kulturlivet.
 • Antall tilskudd som skal fordeles over kulturandelen til spillemidlene utvides, samtidig som alle formålene skal motta det samme som i år.
  Det blir det ikke nok midler til, gitt at prognosen for Norsk tippings resultat slår til.
 • Studieforbundene er nå delt mellom KD og KUD.
  Fordelingen ser tilforlatelig ut, men vi registrerer at det ikke er gitt kompensasjon for lønns- og prisvekst. I tillegg er det sannsynligvis ikke tatt høyde for den omfattende bruken av «tilretteleggingstilskudd» blant studieforbundene i KUD, noe som risikerer å føre til et faktisk kutt på 3-4 prosent. Altså fortsetter uthulingen av ordningen, som nå har mistet 50 prosent av sine midler sammenlignet med «toppåret» 1996.
 • Det er positivt med midler til Kulturalliansen for å videreføre kartleggingsarbeidet med lokaler (kap 320 post 74). Dette er et arbeid NMR og Musikkens studieforbund har jobbet for og med i mange år. Flyttingen av musikkorganisasjoner fra Kulturfondet til samme post, er noe som organisasjonene har jobbet for i en årrekke.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.