Øker kulturfondet – etter budsjettforlik og kutt i forrige uke

Kulturminister Raja stopper bebudet kutt i statens kulturfond.

Kutt for sang blant skoleelevene: – Ikke en politisk prioritet

INNLEGG: Kunnskapsdepartementet fjerner bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole. Krafttak for sang og Musikk i Skolen ber Stortinget om å redde de to sangsatsingene: Vi har ikke råd til å bygge ned det som bygger barna opp!

Kulturbudsjettet 2021: Makt og armlengder i kulturlivet

KRONIKK: De foreslåtte ryddetiltakene i kulturbudsjettet bidrar til maktsentrering, truer prinsippet om armlengdes avstand og svekker mangfoldet, skriver lederne i Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og nyMusikk.

Høyre om kulturbudsjettet: – De har ikke fått med seg hva vi prøver å gjøre

– Dette blir for søkt, og jeg mener Ap og SV oppkonstruerer en problemstilling. De har ikke fått med seg hva vi prøver å gjøre, sier Kristin Ørmen Johnsen (H) i dette svaret på kritikken fra opposisjonen etter dagens kulturdebatt.

Statsbudsjettet 2021: Fra Norske kulturhus’ perspektiv

INNLEGG: Kulturhus og kinoer skal kunne få søke på stimuleringsordningen, til tross for at de er organisert som kommunale enheter. Vi setter svært stor pris på at vi er hørt, skriver leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland.

Statsbudsjettet 2021: – Mye bra, noe lovende og en hel del usikkert

INNLEGG: – Det er mye positivt i årets kulturbudsjett. Hvorvidt det er bra nok, kommer an på hvordan den mye omtalte stimuleringsordningen lander. Og om opphaverne får kompensert sine tap gjennom 2020, sier NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen i deres kommentar til kulturbudsjettet for 2021.

Statsbudsjettet 2021: Forutsetter at ordningene forlenges og forsterkes

INNLEGG: Creo er veldig tilfredse med 2.25 milliarder i langsiktige korona-tiltak, men vi forutsetter at ordningene vil forlenges og forsterkes utover første halvår ved behov, er et av kunstnerorganisasjonen Creos momenter i kommentaren til kulturbudsjettet 2021.

Statsbudsjettet 2021: Et godt utgangspunkt, men kritikkverdig oppheving av faste fordelingsnøkler 

Stimuleringsmidlene er kjærkomne og nødvendige bevilgninger som er viktige for institusjonsøkonomien og kunstnerøkonomien i en krevende tid. Det er også avgjørende at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, melder NTO.

Statsbudsjettet 2021: Koronakrisen ikke over for den kulturelle grunnmuren

INNLEGG: Flere ting ved det foreslåtte statsbudsjettet er gledelig for kulturlivet. Men verken den kortsiktige og den langsiktige koronakrisen er over for den kulturelle grunnmuren, som det frivillige musikklivet er en del av, skriver Norsk musikkråd om statsbudsjettet.

Statsbudsjettet 2021: Et solid kulturbudsjett, men savner satsing på kulturlokaler

INNLEGG: Vi har fått et kulturbudsjett av betydelig størrelse. Men det vi savner er en uttalt satsing på kulturlokaler som kan sikre den nødvendige infrastrukturen som trengs for at kulturlivet kan planlegge langsiktig, sier Kulturrom i kommentaren til foreslått statsbudsjett for 2021.