Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum (Foto: Niklas Lello/Norsk jazzforum)

Statsbudsjettet 2021: – Godt kulturbudsjett, men avkortning til jazzen

Norsk jazzforum tillegges oppgaven med å forvalte midlene til fire regionale jazzsentre, men får med jazzsentrene inkludert en samlet avkortning på over en halv million kroner, sier Norsk jazzforums Gry Bråtømyr om kulturbudsjettet 2021.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Kulturbudsjettet 2021 er alt i alt positiv lesning for kulturfeltet, men regjeringens endring i budsjettposter får konsekvenser for tilskuddene til jazzen, skriver Norsk jazzforum i en pressemelding om det foreslåtte statsbudsjettet for 2021.

Ny forvaltningsoppgave gir avkortning
Forslaget til statsbudsjett inneholder også en overraskelse for Norsk jazzforum og fire regionale jazzsentre, kommenterer den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen i meldingen. Tilskuddene fra Norsk kulturfond til Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter er lagt inn under tilskuddet til Norsk jazzforum, som med det vil få ansvaret for å fordele disse midlene fra 2021. I budsjettforslaget får Norsk jazzforum bevilget 21 900 000 kroner, mens total bevilgning for Norsk jazzforum og de fire regionale jazzsentrene i inneværende år er på til sammen 22 420 000 kroner. Det gir en avkortning på over en halv million kroner, presiserer organisasjonen:
– Å få forvaltningsansvar for fire av fem regionale jazzsentre kom overraskende på. Norsk jazzforum blir pålagt en stor oppgave, men her må vi spørre om det rett og slett har skjedd en regnefeil. Andre organisasjoner og institusjoner har blitt indeksregulert, mens vi i jazzen totalt sett får en avkortning på 520 000 kroner, noe som vil medføre mindre aktivitet i jazzmiljøet neste år, sier daglig leder Gry Bråtømyr.

– I tillegg må det påpekes at denne endringen kommer stikk i strid med tidligere signalisert regionalisering. De regionale jazzsentrene er autonome enheter og kun medlemmer i Norsk jazzforum. Denne omorganiseringen skaper enkelte utfordringer, så nå må vi sette oss ned sammen og se nærmere på dette, fortsetter hun.

Endringene kommer som en del av departementets opprydning i budsjettpostene, som i større grad skal føre til likebehandling av tilskuddsmottakere på tvers av fagfelt. Dette skal rendyrke Norsk kulturfond til prosjekter og tiltak som vurderes på kunst- og kulturfaglig grunnlag, opplyser de.
– Vi er fornøyde med at Norsk jazzforum og tilsvarende organisasjoner nå er flyttet over i en egen post, og ikke lenger kjemper om midler fra samme pott som egne medlemmer, sier Bråtømyr.

100 nye millioner i krisestipend til kunstnerne
Regjeringen bevilger også 100 nye millioner i krisestipend til kunstnere neste år.
– At regjeringen nå forslår 100 friske millioner til nye stipend i 2021, viser at de tar kunstnerne og feltet på alvor. Dette er bra, sier Gry Bråtømyr.

Samlet foreslås en økning på 309 midlertidige stipendhjemler, fra 532 til 845, for å stimulere til produksjon og aktivitet i forbindelse med Covid-19-situasjonen. Regjeringen foreslår også å øke arbeidsstipendets størrelse med 2,3 prosent.

Indeksregulering til Nasjonal jazzscene
Norsk jazz’ storstue, Nasjonal jazzscene, får en indeksregulering på 2,3 prosent i forslaget til statsbudsjett. – Men der hvor tilsvarende scener og institusjoner, som for eksempel Riksscenen, får en ekstra økning i form av kompensasjon for tapte billettinntekter, mister Nasjonal jazzscene denne muligheten da de faller rett under kriteriene om minimum 60 prosent offentlig finansiering, sier Bråtømyr.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev