Abid Raja (V) la fram forslag til kulturbudsjett onsdag 7. oktober i Bærum Kulturhus (Foto: Tomas Lauvland Pettersen)

Mangfold, jazz og krisepakker fra Raja i dag

KULTURBUDSJETTET 2021: Midlertidige stimuleringsordninger fortsetter og forvaltningsoppgaver flyttes. Legg til mangfold, så har du noen av hovedtrekkene i regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2021.

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til Kulturdepartementet på 23,6 milliarder kroner, som er en økning på nærmere 20 prosent. Av denne økningen er vel 2,5 milliarder kroner bundet opp i midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett, meldte departementet onsdag morgen.

Av dette igjen er 2,25 milliarder øremerket stimuleringsordninger: 1185 millioner kroner til frivillighet og idrett, mens 1065 millioner kroner skal gå til kultur. Ordningen vil være en videreføring av stimuleringsordningen som ble opprettet 1. oktober, melder departementet, og sier videre at ordningen skal bidra til aktivitet og «stimulere til at dei ordinære mekanismane og transaksjonane i næringskjeda kjem i gang igjen».

Stimuleringsmidler – hvordan og til hvem?
Det foreligger fortsatt ingen retningslinjer for hvordan de skal brukes og fordeles. Anette Trettebergstuen fra Ap har allerede sagt i fra på vegne av en utålmodig opposisjon:
– Selv om Raja har god tid, har ikke kulturlivet det. Den manglende konkretiseringen av hvordan stimuleringsordningen skal se ut, har ført til at aktiviteten i kulturlivet har stoppet opp. Det eneste Raja har vært tydelig på, er at dagens kompensasjonsordning skal trappes ned, og at arrangører og underleverandører mister støtte. Tilbake sitter kulturlivet og venter på mer informasjon, og i denne usikre situasjonen tør de selvfølgelig ikke å planlegge aktivitet. Derfor er det viktig for Ap at ordningen kommer på plass så fort som overhodet mulig, og at denne gjelder fra 1. oktober, slik Raja har annonsert, sier Anette Trettebergstuen til Ballade.no.

I dag sa Trettebergstuen til NRK at den manglende konkretiseringen av ordningen grenser til komisk, og kalte kulturbudsjettet 2021 «overraskende puslete»:
– Kulturlivet har fått den sterkeste støyten av koronakrisen. Vi hadde forventet et budsjett som viste muskler og satset på aktivitet og arbeid for kunst- og kulturarbeidere over hele landet. Det gjør ikke dette budsjettet. Om man ser bort fra koronahjelpen øker budsjettet bare med i underkant av fire prosent.

Leder for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Edwards, mener på sin side at kultur- og likestillingsminister Abid Raja leverer på kultursektorens viktigste krav:
– Det foreslås 2,25 mrd. til langsiktig forutsigbar kompensasjon og stimulering av kultursektoren gjennom krisen. Midlene gjelder for første halvår, og vi forutsetter selvsagt at det forlenges og fylles på ved behov slik kulturministeren også tidligere har lovet (og holdt) og at innretningen blir god, melder hun på sin sosiale medier-profil. – Men alt i alt er dette veldig gode nyheter som gjør at sektoren kan planlegge fremover, starte opp igjen verdiskapningen og aktiviteten, og beholde arbeidsplassene i hele landet, sier hun, og kommenterer:
– Dessverre ser vi ikke i nærheten av samme handlekraft fra Næringsdepartementet for å hjelpe de aktørene i arrangements- og opplevelsessektoren som lever av næringsarrangement gjennom krisen.

Forvaltningsoppgaver til Norsk jazzforum
I budsjettet er det foreslått en relativt stor endring i Norsk jazzforums oppgaver: Den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen får ansvar for å forvalte og fordele tilskuddene til de regionale jazzsentrene Midtnorsk jazzsenter, Sørnorsk jazzsenter, Vestnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter fra 2021.

Dette innebærer en betraktelig større forvaltningsoppgave enn organisasjonen hittil har hatt, som er forvaltning og utdeling av søkbare ad hoc-midler, stipender og Frifondmidler.
– Dette kom helt overraskende på oss. Jazzsentrene er autonome organisasjoner som er medlemmer av Norsk jazzforum, så her må vi klart ta en prat og summe oss litt. Vi vil snart komme med en litt mer utdypende kommentar til hele budsjettet, sier daglig leder Gry Bråtømyr til Ballade.

Krafttak for mangfold
Et av hovedtrekkene i foreslått kulturbudsjett er satsingen på mangfold. I NRK P2 onsdag morgen presiserte kultur- og likestillingsminister Abid Raja at de med mangfold er opptatt av bredden, blant annet geografisk spredning, et stort spekter av kunst- og kulturuttrykk og det å treffe bredden av publikummere landet over. «Kunsten og kulturlivet, idretten og frivilligheita skal spegle mangfaldet i samfunnet. Dette er ei hovudprioritering på tvers av kulturpolitikken», heter det i pressemeldingen.

Satsingen gir en økning på 400 000 kroner til Det Norske Kammerorkester, øremerket førskolekonserter på Rommen Scene i Oslo, og 300 000 kroner til Det Norske Solistkor til deres Outreachprogram.

Tiltakspakke for barn og unge
Barn og unge er et annet satsingsområde for kultur- og likestillingsministeren og regjeringen. Det er foreslått 16 millioner til en tiltakspakke for barn og unge, der blant annet fire millioner kroner skal gå til nye produksjoner i Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken, den nasjonale etaten for DKS, skal forvalte midlene.
– Dette er i tråd med innspill som har kommet inn til barn og unge-meldingen, og et frampeik til denne, kommenterte Kulturtankens direktør, Øystein Strand, til Ballade onsdag morgen. Barn og unge-meldingen skulle etter planen legges fram denne høsten, men er bekreftet utsatt til 2021.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.