Jazzen må inn på statsbudsjettet!

Styreleder i Østnorsk jazzsenter, Nina Kongtorp, tar til orde for jazz i stort format på statsbudsjettet.

Dystre utsikter for norske kulturhus

Kraftig nedgang i både publikumsbesøk og aktivitet. – Det er kommunenes ansvar å sette i gang hjulene, sier Nina Hodneland, leder av interesseorganisasjonen Norske kulturhus.

Mangfold, jazz og krisepakker fra Raja i dag

KULTURBUDSJETTET 2021: Midlertidige stimuleringsordninger fortsetter og forvaltningsoppgaver flyttes. Legg til mangfold, så har du noen av hovedtrekkene i regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2021.

Mobiliserer mot regjeringas utenlandskutt

Fra over 100 millioner til halvparten på 9 år. Arbeiderpartiet og kulturorganisasjoner protesterer mot regjeringas kutt i kultur til utlandet.

Flere reaksjoner på musikkbudsjettet

Vi har samlet en del av musikkfeltets meninger om statsbudsjettet.

Gleder seg over momskompensasjon, men gruer seg til tippe-resultatet

“Greit” budsjettforslag, mener lederen i Norsk Musikkråd.

Dette betyr budsjettforliket for musikkfeltet

Reisestøtten kuttes ikke, og det blir flere midler til festivalene. Se hva Venstre, Høyre, Krf og er blitt enige om for musikkfeltet.

– Trodde regjeringen mente alvor da de ville ha en ny, jevnere festivalordning

Lederen i Kulturrådets arrangør- og festivalutvalg er skuffet etter at kulturministeren senest i sommer lovet en trygg fremtid for festivalene.

NTO om kulturbudsjettet for 2018

NTO er fornøyd med at regjeringen viser vilje til å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner. Men den lave kompensjasjonen for forventet lønns- og prisøkning, betyr en reell reduksjon i driftsbudsjettene,

Uklare tall for Forsvarets Musikk

Korpsene får 46,4 millioner over Kulturbudsjettet. Hva som faktisk bevilges fra Forsvarsdepartement gjenstår å se.