Norsk Ungdomssymfoniorkester (Foto: Stian Green)

Dette betyr budsjettforliket for musikkfeltet

Reisestøtten kuttes ikke, og det blir flere midler til festivalene. Se hva Venstre, Høyre, Krf og er blitt enige om for musikkfeltet.

Kalender

I avtaledokumentet som Høyre, Venstre, Krf og Fremskrittspartiet ble enige om i går, er det flere gode nyheter for norsk musikkliv.

Reverserte kuttforslag
Halveringen av midler til nærings- og kulturformål over Utenriksdepartementets budsjett var blant de mest vesentlige kuttforslagene for musikkfeltet da regjeringen la frem forslaget til statsbudsjettet i oktober. Kuttet er nå reversert, og de 24 millionene regjeringen ville fjerne er tilbake.

Les også: – Departementene må gjøre mer enn å lage fester sammen

Det foreslåtte kuttet i studieforbundenes tilskudd, på 22,5 millioner er avblåst. En rekke norske musikkorganisasjoner i det frivillige feltet mottar tilskudd gjennom ordningen.

Satsning på opplæring
Flere aktører i opplæringsfeltet får mer å rutte med dersom budsjettforliket blir realisert.

Norsk kulturskoleråd vil få tre millioner ekstra for å styrke arbeidet med kulturskoleutvikling.

Det er avsatt 400 000 kroner til å utvikle en landslinje for jazz ved Molde videregående skole, etter at Møre og Romsdal fylkeskommune i første omgang ikke fikk gjennomslag for sin søknad ved fremleggingen av statsbudsjettet i oktober.

Det er satt av 2,5 millioner i særskilt tilskudd til Vennesla musikkgymnas.

For det frivillige feltet er en større gladnyhet at MVA-kompensasjon til frivillige organisasjoner økes med 75 millioner.

Musikkorganisasjoner som jobber med integreringstiltak kan forhåpentlig også ta del i økningen i avsetning til integreringstiltak i kommuner og asylmottak på 19,5 millioner kroner.

Les også:
Samspill utvider Musikk i mottak
Opplevelse og integrering
Midler og mangfold
Musikk i mottak og danser med ulver

Profesjonelt musikkliv
I det frie feltet får Norsk kulturfond 30 millioner ekstra, hvorav 10 millioner er øremerket festival og arrangørstøtteordningen.

Les også: – Trodde regjeringen mente alvor da de ville ha en ny, jevnere festivalordning

Det er videre satt av 13,5 millioner kroner til Statens kunstnerstipend for å innfri den treårige lønnsreformen til stipendene.

Melahuset, som skal fremme kultur- og kunstuttrykk med tilknytning til Norge som følge av innvandring, særlig fra landene i Sør, får en ekstra avsetning på 2 millioner kroner.

Produksjonstilskuddet til aviser ble foreslått kuttet med 25,7 millioner. Også her måtte regjeringen gå tilbake på kuttforslaget, og tilskuddet forblir på 313 millioner kroner neste år.

Les hele budsjettavtalen her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev