Enslaved på Riksscenen i 2015 Foto: Lars Opstad

Øremerking til musikk fjernes

15 millioner som tidligere gikk til skolekonserter blir nå tilgjengelige for alle kunstuttrykk

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I forslaget til statsbudsjett leser vi følgende i avsnittet om Kulturtanken:

«Kulturtankens resterende andel av skolekonsertordningen på anslagsvis 15 mill. kroner foreslås fra 2018 utbetalt under spillemiddeloverskuddet fra Norsk Tipping AS, sammen med DKS-midler til fylkene. Bevilgningen til Kulturtanken reduseres tilsvarende. Midlene fordeles videre av Kulturtanken til fylkeskommuner og kommuner i ordningen. Det er ved dette lagt opp til at den totale bevilgningen til DKS-ordningen skal opprettholdes på om lag samme nivå.»

Guro Kleveland Foto: Lars Opstad / Kulutrtanken (Foto: )

– Forslaget er akkurat som forventet og planlagt; forteller informasjonssjef i Kulturtanken, Guro Kleveland, og utdyper: 

– Ettersom skolekonsertordninga fases ut skal det som tidligere var skolekonsertmidlene på Rikskonsertenes bevilgning omfordeles som spillemidler. Men i statsbudsjettet står det at det er «lagt opp til at den totale bevilgningen til DKS-ordningen skal opprettholdes på om lag samme nivå». Samlet tildeling til fylkene og direktekommunene er den samme som i fjor.

Ballade skrev i fjor om hvordan den nye ordningen kan bety mindre jobb for musikere. På dette tidspunktet fortalte Kulturtankens Matias Hilmar Iversen at det ikke vil bli mindre midler til DKS i den nye ordningen, men at det var uklart hvordan fordelingen mellom kunstartene vil bli.

I forslaget til statsbudsjett frigjøres nå midlene som tidligere gikk til konserter gjennom Rikskonsertene.

– De 15 millonene vil kunne brukes til alle kunstuttrykk?

– Ja. Dette betyr at det ikke er øremerkede midler til musikkfeltet. Fylkene og direktekommunene får tilskudd som de forvalter i henhold til kriterier i tilskuddsbrevet fra oss, forteller Kleveland.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev