Kykeliky 2016 Foto: Lars Opstad / Rikskonsertene

Hallo, Kulturtanken! Vi lurer på hva som skjer?

Kanskje vi stilte for få kritiske spørsmål, skriver FolkOrg.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

I fjor høst ble det kjent at Rikskonsertene skulle få ansvaret for hele Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og at kulturtilbudet i norske skoler skulle samordnes. Dette ble stort sett bejublet, for samordning høres jo lurt ut! Kanskje vi stilte for få kritiske spørsmål, for etter at det har vært stille rundt dette en lang stund, ser vi nå at dette kanskje kan ha større konsekvenser enn vi tenkte oss.
Direktør Lin Holvik prøver å forklare endringene i et brev datert 4. november.
Her er det endringer som kan få store konsekvenser for alle som har turnert for Rikskonsertene med skolekonserter og aller viktigst; for tilbudet elevene vil få.

Camilla Granlien Foto: Niels J. Røine

Camilla Granlien Foto: Niels J. Røine (Foto: )


I et brev Kulturtanken har sendt til fylkeskultursjefene landet over kan vi lese bl.a. dette:
4.Utfasing av deler av virksomheten.

Dette vil følge av en plan som legges frem for departementet så snart den er klar, men det som er klart er at både turneplanlegging utfases, deler av vår utstyrspark utfases og skolekonsertordningen i sin nåværende form legges ned. Musikken vil dermed inngå som en av seks kunstformer som Kulturtanken DKS sammen med fylkeskommuner og 100 % kommuner har et felles ansvar for å forvalte.

Hvor mange har fått med seg dette?
Norge har lenge kunnet slå seg på brystet og skryte av hvor flinke vi har vært med skolekonserter. Vi har til og med reist til andre land for å vise og lære dem de positive effektene av å ha skolekonserter. Alle har fått besøk, musikken har vært variert, representert de fleste sjangre og kvaliteten har vært høy. Hvorfor skal vi ikke fortsette med det som er bra?
Linda Dyrnes Foto: FolkOrg


Fra og med høsten 2018 vil musikken være en del av fylkets egen DKS-portefølje, og skolekonsertordningen legges ned i sin nåværende form. I fremtiden må fylkene selv vurdere hvordan de vil ivareta musikken. Det vil si at fylket selv kan velge hvordan musikktilbudet skal organiseres og hvor stort omfang det skal ha.
Hvem garanterer da for at pengene blir øremerket til kultur?
Rikskonsertene/Kulturtanken skal slutte å produsere konserter, så hvem skal produsere nå? Hvem skal sikre kvaliteten på det som skal leveres? Til nå har det blitt produsert og valgt ut både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå. Det er bra, på denne måten spres makta til å velge til flere.
Mange fylker har bygd opp god kompetanse på å produsere for kulturell skolesekk/Riksskonsertene, men det at færre kan være med å påvirke, virker ikke som en god løsning.
Det største usikkerheten i forhold til å sikre kvalitet og profesjonelle forestillinger er 100 % -kommuner, altså de som velger å ta DKS-pengene selv og lage hele tilbudet. Det blir veldig tilfeldig om de sitter på kompetansen. Dette vil gjelde alle kunstarter. Vet vi da at disse pengene vil bli brukt på toppen av det øvrige kulturbudsjettet i kommunene, eller vil det bli enkelt å kutte dem når disse pengene blåser opp budsjettet?
Lin Holvik – direktør Kulturtanken sier også: ”Det som tidligere var Rikskonsertene og forvaltet et stort og bredt musikkfelt, skal nå forvalte alle seks kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken. Vi vet at mange har opplevd at musikken har vært prioritert høyt, og vi har fått tilbakemeldinger på at man nå håper at Kulturtanken skal kunne klare å behandle alle kunstformene likeverdig.”
Etter hva vi nå forstår betyr det at det blir opp til hvert fylke eller til 100 %-kommunen å bestemme hvor stor plass musikken får og at det i stedet for to skolekonserter i året, bare blir én skolekonsert i året. Fordi det er det elevene har fått av teater, forfatterbesøk osv. Så musikken skal lide for at de andre ikke har fått nok. Hvorfor må det alltid gå denne veien? Hvorfor må vi alltid skjære ned?
Det er krise at sittende regjering prøvde å legge ned forsvarskorpsene, men dette er faktisk en krise som vil prege enda flere. Ikke bare for musikere som har hatt dette som en mulig arbeidsgiver, men først og fremst for alle barna som mister et fantastisk kulturtilbud. Servert dem helt gratis, i beste sendetid.
Camilla Granlien og Linda Dyrnes er hhv nestleder og daglig leder i FolkOrg.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev