Ann Helen Erichsen skal leie 100-årsjubileet til FolkOrg

I 2023 er det 100 år sidan Landslaget for spelemenn, no FolkOrg, vart stifta, og Ann Helen Erichsen skal leie feiringa av folkemusikkens og folkedansens år.

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine

Følgjer opp #metoo-opprop fra folkemusikk- og folkedansmiljøet med spørjeundersøking, Balansekunsts merkeordning og kampanjearbeid.

Tvilsam og vulgær framferd. Me må opne augo for seksuell trakassering i folkemusikken og folkedansen.

Tida er overmogen.

Statsbudsjettet 2021: Eit kulturbudsjett i korona-tid

INNLEGG: 2250 millionar kronar til ei stimuleringsordning for frivilligheit, idrett og kultur. 100 millionar til mellombelse kunstnarstipend. Fokus på mangfald. Og endeleg er driftstilskota til organisasjonar som FolkOrg flytta ut av kulturfondet og inn i ei ny ordning for driftstilskot, skriv ein nøgd dagleg leiar i FolkOrg, Linda Dyrnes.

Revidert nasjonalbudsjett: Har regjeringa glemt kulturfeltet?

Klarer vi å opprettholde rekrutteringen av nye, beholde dagens unge og samtidig ha et livsgrunnlag for de profesjonelle folkemusikerne og -danserne under og etter denne tida?, spør Linda Dyrnes i FolkOrg etter revidert budsjett 12. mai.

Ballades podkast: Folkemusikk nå!

Ballade lager radio med VRANG – som ga oss premiere på nye låter. Hør vår podkast fra Folkelarm 2019.

Eplemøya Songlag og Raabygg til bokmessa i Frankfurt

Det satses ikke bare på norsk litteratur når Norge er hovedland under bokmessa i Frankfurt – festivalen NORSK tar for seg båndet mellom musikk og litteratur.

Statsbudsjettet 2020: Stor satsing på digitalisering av kulturarv

Men inga særskild satsing på musikkfeltet, korkje på musikar- eller arrangørsida i budsjettforslaget for 2020, seier dagleg leiar i FolkOrg, Linda Dyrnes.

TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.

Fire millioner kroner til FolkOrg fra Dextra Musica

Organisasjonen for folkemusikk og folkedans fekk i år 700 000 kroner til rekrutteringssatsing. Dextra Musica utvidar no tildelinga med støtte for dei tre neste åra.