Fra Tryllefløyten på Den norske Opera & Ballett Foto: Erik Berg

NTO om kulturbudsjettet for 2018

NTO er fornøyd med at regjeringen viser vilje til å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner. Men den lave kompensjasjonen for forventet lønns- og prisøkning, betyr en reell reduksjon i driftsbudsjettene,

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Torsdag 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2018. NTO er fornøyd med at det i stor grad vises vilje til å opprettholde institusjonenes rammebetingelser.

Les også: Slik er musikkbudsjettet

– Vi er fornøyd med at regjeringen anerkjenner viktigheten av å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke, selvstendige og forskjelligartede musikk- og scenekunstinstitusjoner. Disse representerer sterke kompetansemiljø med stor betydning for det stedlige kulturlivet og bidrar både til å styrke uttrykksmangfoldet og sikre lokalt forankret kunstproduksjon, sier NTOs direktør Morten Gjelten.

De fleste av NTOs virksomheter har i fått en lønns- og priskompensasjon på mellom 2,1 og 2,2 %, mens regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 3 % og en prisvekst på 1,6 %. Det innebærer en realnedgang for fjerde år på rad. Dette skjer i en periode hvor flere av institusjonene allerede har gjennomgått betydelige innstramminger og er midt i krevende effektiviserings- og omstillingsprosesser.

Les også: – Korsatsing med bismak

NTO er glad for at byggeprosjektene for så vel Den Nationale Scene, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Det samiske nasjonalteatret Beaivvas alle omtales som prioriterte prosjekter. Det er også gledelig at det er bevilget midler allerede i 2018 til igangsetting av forprosjektering for rehabiliteringen av Nationaltheatret.

Foreningen registrerer at lavmomsen igjen øker, denne gangen til 12 prosent etter å ha økt fra 8 til 10 prosent i 2016, hvilket innebærer betydelige merutgifter for de turnerende virksomhetene, siden økningen omfatter moms på persontransport og overnatting. Lavmomsen omfatter også adgang til kino, museer, fornøyelsesparker, men fremdeles ikke til konserter og teater. Det er etter NTOs syn stadig et stort behov for en forenkling og samordning av dette regelverket.

NTO kommer tilbake med fyldigere kommentarer til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til Stortingskomiteen senere i måneden.

Les også: – Departementene må gjøre mer enn å lage fester sammen

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev