NTO: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Norsk teater- og orkesterforening ser kritisk på premissene for utredningsarbeidet, hvilke spørsmål som er stilt og hvilke stemmer som er hørt og trukket frem i en uttalelse om evalueringen av DKS og Kulturtanken.

Koronakrisen: Små lettelser for kulturlivet. Men «en fabelaktig mangel på tillit», sier NTO-leder

Lettelser og lettelse i kulturlivet. Men fortsatt dårlige nyheter, sier Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening.

ABE-kutt evaluert: – Dårligere tilbud til publikum

– Det synes som om musikk- og scenekunstinstitusjonene utsettes for de samme automatiske kuttene som statlige virksomheter – selv om disse institusjonene ikke formelt skulle avbyråkratiseres, sier NTO.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.

Frykt og beven i regionaliseringens tid

Det finnes sikkert mye regional kreativitet å hente ut, men frykten for at vi er i ferd med å helle kulturbarnet ut med fylkesbadevannet er lett å forstå, skriver Tellef Øgrim.

NTO om kulturbudsjettet for 2018

NTO er fornøyd med at regjeringen viser vilje til å sikre en nasjonal infrastruktur av sterke musikk- og scenekunstinstitusjoner. Men den lave kompensjasjonen for forventet lønns- og prisøkning, betyr en reell reduksjon i driftsbudsjettene,

– Vi opplever ikke å bli hørt

Kommunalkomitéen stilte ingen spørsmål til musikkorganisasjoner under den åpne høringen om fylkesreformen. Organisasjonene er kritiske til mangel på dialog.

Operaen i pluss første halvår

Men ble ikke belønnet med økte statlige overføringer. Økning fikk heller ingen av de andre kulturinstitusjonene som sliter med pensjonskostnader.