Eli Kristin Hanssveen i rollen som Madama Butterfly på Oscarsborg (Foto: Ellen Lorenzen)

– Vi opplever ikke å bli hørt

Kommunalkomitéen stilte ingen spørsmål til musikkorganisasjoner under den åpne høringen om fylkesreformen. Organisasjonene er kritiske til mangel på dialog.

Kalender

Reza e i Ragazzi

12/04/2024 Kl. 20:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Tirsdag i forrige uke var regionreformen oppe til behandling i Stortinget. En åpen høring ble holdt for kommunal- og forvaltningskomitéen.

Stortingsmeldingen, som ble lagt frem for komitéen, inneholder blant annet forslag om å legge 49 mindre institusjoner til fylkesnivå.

– Kulturdepartementet har gjort en helhetlig vurdering av hvilke virksomheter vi mener det er naturlig å legge til fylkeskommunal forvaltning allerede fra 2018, både fra vår egen og fra Kulturrådets portefølje, forklarte departementet Ballade i forkant av høringen.

Tor Lægreid Foto: Marius Fiskum (Foto: )

Feil rekkefølge
Fra kulturfeltet var fire organisasjoner representert på høringen, blant dem Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Jeunesses Musicales Norway (JM Norway).

– NTO gav ikke synspunkter på regionreformen som sådan. Men vi reagerer på at man fra budsjettåret 2018 vil overføre finansieringen av Hordaland Teater, Haugesund Teater og distriktsoperaene fra Statsbudsjettet til fylkeskommunene. Dette er før regionreformen er vedtatt, før fylkeskommunens nye rolle er definert og den nye kulturmeldingen er ferdig. Rekkefølgen blir feil. Man bør la ting ligge til kulturmeldingen er klar, og deretter se hvilke oppgaver som skal ivaretas av fylkeskommunen og hva som skal håndteres fra KUD/staten, sier direktør Tor Lægreid i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, nestleder i NTO og styreleder i Opera Norge.

Les også: Flyttes fra stat til fylke

Undergraver tilliten
KUD har foreslått å flytte finansiering av alle distriktsoperaene til fylkesnivå. Etter det Ballade kjenner til fikk ingen av operaene informasjon fra departementet om den foreslåtte flyttingen i forkant. Lægreid omtaler dette som en uheldig prosess.

– Dette er en handlemåte som er med på å undergrave tilliten som bør være mellom kulturdepartementet og aktørene på feltet. Resultatet hadde muligens ikke blitt annerledes, men en forutgående dialog hadde gjort prosessen både mer profesjonell og verdig.

– Departementet oppgir til Ballade at ”det ikke var nødvendig” å snakke med dere på forhånd.

– Det er vi veldig uenige i. Vi synes det er svært uklokt å velge bort dialog. NTO og Opera Norge har i denne fasen ikke noe fast syn på hva som er den gode modellen for fremtidig finansiering av institusjonene. Det vi kritiserer er rekkefølgen og saksbehandlingen, og ikke minst mangelen på dialog.

– Opplever du at dere ble hørt under høringen?

– Nå var denne høringen i kommunalkomitéen, og ikke i kulturkomitéen. Jeg vil tro at denne komiteen var særlig interessert i synspunkter på reformen som sådan. Det valgte vi ikke å kommentere. Vi kommenterte kun det vi oppfatter som negativt og kritikkverdig: at man velger å overflytte finansieringen av distriktsoperafeltet, og Hordaland og Haugesund Teater uten forutgående dialog, og samtidig med at kulturministeren påbegynner arbeidet med en ny kulturmelding.

Mye usikkert
Ifølge Lægreid har Kulturdepartementet ikke vært i kontakt med NTO og Opera Norge etter høringen. Det foreligger ingen informasjon om de praktiske sidene ved en eventuell overføring fra Statsbudsjettet til fylkeskommunen.

– Det er ganske mye her som er usikkert er foreløpig. Nå vil NTO og Opera Norge be om møter med departementet for å få mer klarhet i hvordan dette skal håndteres fremover. Vi har respekt for at regionreformen er omfattende, og at det alltid vil herske usikkerhet i slike prosesser. Dette kan kun kompenseres gjennom god dialog, og gjensidig respekt for våre ulike roller. Kulturministeren hevdet betydningen av god dialog og god prosess, og ikke minst stor takhøyde i arbeidet med den nye kulturmeldingen.

Ingen spørsmål
Kommunalkomitéen stilte ingen spørsmål hverken til NTO eller JM Norway etter endt tale tid.

– Jeg vet ikke om det er fordi vi var veldig tydelige, eller om det er et område de vet lite om, sier daglig leder Ingunn Sand i JM Norway, og fortsetter;

– Men vi opplever jo ikke å bli hørt når det ikke er noen som kommenterer hva vi sier, og det heller ikke har vært noe etterspill.

Ser til kommunen
Sand etterlyser mer informasjon i etterkant av høringen. Og understreker at det naturlige for dem ville være å snakke med Kulturdepartementet, som både har ansvar for organisasjonen per i dag, og for forslaget om flytting.

– Hva skal dere gjøre fremover?

– Jeg skal fortsette å forsøke å få Oslo kommune i tale. Vi trenger å få vite hvordan de vil ta imot oss. Vil vi få unntak fra hovedregelen og lokal eller regional satsing? Det blir det viktigste når Kulturdepartementet viser seg så fraværende i denne saken.

Disse er foreslått flyttet:
Opera Østfold, Dansekunst i Østfold og Studium Actoris i Østfold
Akershus teater, OscarsborgOperaen og Bærum kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans i Akershus
Melahuset, Agenda X Skriveverksted og Jeunesse Musicales Norway i Oslo
Ringsakeroperaen i Hedmark
Valdres sommersymfoni og Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans i Oppland
Buskerud teater og Leveld kunstnartun i Buskerud
Grenland Friteater/PIT og Dansekunst i Grenland AS i Telemark
Stella Polaris og Markedet for Scenekunst – Sandefjord i Vestfold
Designtreff BeyondRisør og Bokbyen ved Skagerrak i Aust-Agder
Christianssands Protestfestival og Sound of Happiness i Vest-Agder
Haugesund Teater, Opera Rogaland og RAS – Regional Arena for Samtidsdans i Rogaland
Hordaland Teater, Vestlandske teaterselskap og Stiftelsen Bergen Dansesenter i Hordaland
Opera Nordfjord og Bokbyen i Fjærland i Sogn og Fjordane
Operaen i Kristiansund, Bjørnsonakademiet og Seanse – senter for kunstproduksjon i Møre og Romsdal
Nidarosdomens guttekor, Birka AS, Dansit, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag og Trondheim International Chamber Music Competition i Sør-Trøndelag.
Opera Trøndelag, Norsk Revyfaglig senter og Dans i Nord-Trøndelag i Nord-Trøndelag
Figurteatret i Nordland, Bodø kirkelige fellesråd (senter for kirkemusikk) og Se kunst i Nord-Norge i Nordland
Hålogaland Amatørteaterselskap i Troms
Samovarteatret, Scene Finnmark og Dansearena Nord i Finnmark

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.