Kulturrådet positive til Kreativt Norge

Men direktør Kristin Danielsen er usikker på om det er hensiktsmessig at Statens kunstnerstipend blir med på lasset. – Lite gjennomtenkt, sier Utvalgsleder for kunstnerstipendet.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Norsk kulturråd får i oppdrag å etablere et kontor utenfor Oslo. Under navnet Kreativt Norge skal det arbeide for «å styrke kunnskap om og forståelse for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter utenfor det etablerte institusjonsfeltet». Det er satt av sju millioner kroner til etableringen.
– Dette er et veldig spennende oppdrag som er en del av en større satsing på kreative næringer, som vi gleder oss til å ta fatt på. Den andre delen av dette kontoret er utflytting av sekretariatsfunksjonene for Fond for lyd og bilde og Kunstnerstipendene. Det blir et omfattende kontor, der vi skal se kunstnerøkonomiene i sammenheng, sier direktør Kristin Danielsen i Norsk Kulturråd.
I juni foreslo Kulturrådet selv en slik utflytting, men da med færre oppgaver enn de som nå er foreslått. I rådets notat var næringsfunksjonen det sentrale.
– Vi er derfor veldig enig i at ansvaret for kreative næringer legges på dette kontoret. Vi luftet også muligheten for å flytte Fond for lyd og bilde. Det er imidlertid overraskende at departementet også flytter Statens kunstnerstipend. Det foreslo vi jo ikke selv.
– Tenker dere da at stipendordningen ikke bør følge flyttingen?
– Jeg har lyst til å snu litt på den diskusjonen. Hvem er det egentlig Kulturrådet er til for? Det er det vi må spørre oss når vi snakker om Kulturrådet og utflytting av oppgaver, og nye oppdrag. Vi er til for feltet der ute av kunstnere og kulturaktører. Og Statens kunstnerstipend forvaltes jo på en annen måte enn Fond for lyd og bilde. Det forvaltes ved at vi jobber tett med de komiteene som kunstnerorganisasjonene selv oppretter, og de har jo sin plass i Oslo. Vi er derfor litt usikre på hvor hensiktsmessig det er å flytte akkurat den oppgaven ut av Oslo.

Alfhild Skaardal Foto: Privat

Alfhild Skaardal Foto: Privat (Foto: )


– Lite gjennomtenkt
Leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend, Alfhild Skaardal, forteller at utvalget har kalt inn til ekstraordinært møte i morgen, nettopp på grunn av statsbudsjettet. Hun uttaler seg derfor kun som leder for, og ikke på vegne av, utvalget.
– Jeg synes dette er meget uheldig. Jeg mener at Norsk kulturråd er lite, men veldig viktig kunstfaglig miljø man i størst mulig grad bør holdes samlet. Jeg kan ikke med min beste vilje se at dette styrker kunst- og kulturfeltet. Det er heller ikke anført noen gode argumenter for det i budsjettet, sier Skaardal
– Kunstnerorganisasjonene blir jo værende i Oslo. Og utvalget har nettopp avgitt en utredning til Kulturdepartementet der vi ønsker et mer formalisert samarbeid med organisasjonene, i tillegg til tettere dialog. Ved å flytte ut av Oslo fjerner man seg fra nettopp muligheten til å forbedre denne kontakten. Jeg synes forslaget er lite gjennomtenkt, på flere områder.
Hun mener det også er uheldig å legge stipendet sammen med et organ for kreative næringer, og peker på at det ulike formål bak disse ordningene.
– Kunstnerstipendet skal gå til kunstnerskapet, til å skape ro og utviklingsmuligheter for den enkelte kunstner. Hele begrunnelsen for stipendene er noe annet enn det jeg opplever skal ligge bak et organ for kreative næringer. Jeg vil tippe at det er andre og mer bransjerettede virksomheter som hadde hatt nytt av å være samlet enn det å sette Statens kunstnerstipend i en slik setting, sier Skaardal.
Vil levere på behov
Danielsen synes det er lite hensiktsmessig å diskutere lokalisering. Hun vil ha debatten sporet inn på hvilke behov Kulturrådet skal løse.
– Det nye kontoret har fått navnet Kreativt Norge. Hva vil det i praksis være?
– Jeg synes det er veldig spennende at man satser så tungt på kreative næringer. Det ene er at man har satt av mye penger, det er jo friskt. Det er jo enda mer interessant å se hvordan de gjør det strukturelt. Man har for første gang greid å se virkemiddelapparatet i sammenheng.
– Hva kreativt Norge vil være, det har ikke vi etablert ennå. Når vi skal etablere det vil vi lytte til behov. Hva er det vi skal gjøre som ikke forvaltes av andre organisasjoner? Hvilke behov er det kunstnerne og enkeltpersonforetakene i kunstfeltet faktisk har? Og så er det det vi skal levere.
Kulturrådet fikk først kjennskap til planene i forrige uke. De har derfor ikke laget noe eget mandat for hva Kreativt Norge vil inneholde.
– Men vi har fått noen tydelige mål. Det skal være å profesjonalisere kunstfeltet. Se på mulig økt publikum, økt inntjening i kunstnerskapene og bygge bedre strukturer rundt kunstnerne slik at de kan nå ut bedre. Målsettingene er ganske tydelige, men hvordan vi konkret skal gjøre dette, vet vi ikke ennå. Først må vi jo finne ut hvor kontoret skal være, hvilke fagmiljøer vi skal knytte oss opp til lokalt, og hvilken kompetanse vi må knytte til oss for å få kontoret til å virke. Det er for tidlig å si hvordan kontoret skal jobbe. Vi skal ikke finne på noe selv, vi skal besvare behovene som ligger der.
Plasseringen vil etter det Danielsen erfarer bli diskutert under en konferanse Kulturdepartementet har innkalt til 15. november, hvor også næringsministeren vil være til stede. Danielsen poengterer at Kreativt Norge vil være en del av Kulturrådet, uavhengig av lokalisering.
– Det vil imidlertid bli arbeidet på en annen måte enn vi ellers gjør i Kulturrådet. Vi har et ypperlig system for å behandle søknader basert på kvalitet. Kvalitet er det primære tildelingskriteriet i Norsk kulturråd. Kreativt Norge vil kunne fange opp mer næringsrettede initiativ, som bransjetreff eller andre type prosjekter med mer næringsrettet fokus. Metoden vil være annerledes, men absolutt en del av organisasjonen, for å dra veksel på hele oversikten vi har over det skapende feltet i Norge.
– Vil kontoret innebære flere arbeidsplasser?
– Vi har fått syv millioner til å drive kontoret. Det er det som står i teksten. Målet på sikt med hele satsingen, er vel å etablere nye arbeidsplasser i kultursektoren. Jeg tror det primært blir opp til Innovasjon Norge, som skal jobbe mot de større bedriftene.
– Holder syv millioner?
– Hehe. Det er i hvert fall en god start. Men det er klart vi kjenner på forventningspresset. Og så får tiden vise om det er behov for denne typen tjenester, om man ser Kulturrådet, Innovasjon Norge, eksportorganene og de andre insentivordningene i sammenheng. Kreativt Norge skal jo også forvalte prosjektmidler.
Danielsen synes for øvrig at det er trist at Utenriksdepartementet kutter i sine kultureksportprosjekter, samtidig som hun understreker at kuttet ikke vanskeliggjør Kulturrådets arbeid.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev