Stort potensial i eksport av musikk

Den kreative delen av Norge skal skape arbeidsplasser, inntekter og fantastisk kunst, sa kultur- og likestillingsministeren om eksportprogrammet Musikk ut i verden.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Nordnorske artister skal presenteres på Svalbard

Nysatsingen Northern Expo 2018 har som mål å gjøre avstanden mindre mellom den nordnorske og den internasjonale musikkbransjen.

Slår seg sammen i nytt forlag

Arctic Rights Management har som mål å sikre at flere rettigheter blir værende i Norge.

Alle skal få

The band called Oh vil redde verden, og deler med støtte fra Innovasjon Norge fritt alt du kan høre på andreskiva som slippes i høst.

Burde kulturfeltet i nord være bekymret?

Dersom Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører – vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling.

Kulturrådet positive til Kreativt Norge

Men direktør Kristin Danielsen er usikker på om det er hensiktsmessig at Statens kunstnerstipend blir med på lasset. – Lite gjennomtenkt, sier Utvalgsleder for kunstnerstipendet.

Satser på næringsutvikling

Satsbudsjettet 2017 vektlegger næring. Gaveforsterkningsordningen og Talent Norge får også mer midler.

Seks konkrete råd til regjeringen

Kompetanse er nøkkelordet når Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring gir regjeringen sitt første innspill.

Ute av tunellen

Oppgang i verdiskapningen i norsk musikkbransje på 16 prosent fra 2011 til 2014, viser i følge Music Norway at musikkbransjen er ”ute av tunellen”. Både Music Norway og NEMAA bekrefter at det fortsatt er mye uutnyttet potensial i bedre forretningsdrift.