Kulturdepartementet vil flytte deler av Kulturrådet

Foreslår at 30 prosent av Norsk Kulturråd skal flyttes ut av Oslo.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

NRK melder at i statsbudsjettet som legges frem torsdag vil Kulturministeren foreslå å etablere et kontor for Norsk Kulturråd utenfor Oslo.
Det nye kontoret skal ifølge NRK få ansvar for Statens kunstnerstipend og Fond for Lyd og bilde, i tillegg til å jobbe med regional bransjeutvikling. Dette utgjør omlag 30 prosent av Kulturrådets virksomhet.
Hvor kontoret skal ligge er ikke bestemt, men direktør for Norsk Kulturråd, Kristin Danielsen understreker overfor NRK at det vil være et nasjonalt kontor for hele landet, uavhengig av plassering.
Midlene til flyttingen er å finne i departementets foreslåtte bevilgning på drøye 70 millioner kroner til det departementet ifølge NRK omtaler som kulturell og kreativ næring. Satsingen er ment å skape arbeidsplasser og verdiskapningen på feltet. Syv av disse millionene er satt av til Kulturråd-flyttingen. Det meste av bevilgningen for øvrig vil gå til Innovasjon Norge.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev