Bjarne Dæhli Foto: Norsk musikkråd

Gleder seg over momskompensasjon, men gruer seg til tippe-resultatet

“Greit” budsjettforslag, mener lederen i Norsk Musikkråd.

Kalender

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet i momskompensasjonsordningen med 134 millioner kroner. Ordningen vil da koste staten i overkant av 1,5 milliarder kroner.

Ordningen, som kom i 2010, ga frivillige organisasjoner muligheten til å søke om å få tilbake utlegg til merverdiavgift som de har betalt for varer og tjenester. Eksempler på innvilgede søknader i 2017 var Norges Korforbund med 12 millioner, Norges Musikkorps Forbund med 37 millioner Norsk Jazzforum med 10 millioner kroner.

Les også: Dette er Musikksjettbudsjettet 2019

Treffer ganske godt
Generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk Musikkråd sier at momsordningen har vist seg å treffe “relativt godt”, og applauderer økningen på 10 prosent.

– Dette er en sak som alle aktører i frivillig sektor nyter godt av, og det er positivt at vi nå er et skritt nærmere målet om full momskompensasjon.

Norsk Musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge, som omfatter 33 medlemsorganisasjoner. En stor del av dem innen frivillighet.

Samtidig er Dæhli bekymret for hvor mye penger som til syvende og sist kommer til å komme fra tippemidlene. Det kan bli avgjørende for hvordan dette kulturbudsjettet slår ut i praksis.

Til tross for at Norsk Tippings inntekter i følge budsjettet trolig vil vokse i 2018, vil andelen som fordeles gjennom den såkalte grasrotandelen føre til at departementet får færre tippemidler å fordele videre til kulturformål.

Reduksjon fra tippingen
– Med prognosen for Norsk tippings resultat i 2018, ligger det an til at beløpet til fordelingen til kultur vil reduseres fra 794,4 millioner til 769 millioner. Det eneste som sies fra departementet er at redusert overskudd vil redusere tilskuddene.

Dersom dette slår til må Dæhli belage seg på et kutt til blant annet de frivillige musikkorganisasjonene når overskuddet skal fordeles til våren.

– Her hadde vi ønsket oss et tydeligere signal om at den frivillige innsatsen innen musikk og kultur skal skjermes, sier han.

Betinget honnør til Skei Grande
Budsjettforslaget er det første der Venstre har vært med fra starten, etter at partiet gikkinn i regjering med H og Frp tidligere i år. Dæhli mener Grande kommer “greit” fra budsjettforslaget.

– Det er i grunn også som forventet. Hvis Venstre ikke fikk noe uttelling her er det jo heller ingen grunn til å sitte i regjering med posten som kulturminister.

Gevinsten Dæhli ser er likevel ikke større enn at den begrenser seg til momskompensasjonen.

– Med unntak av opptrappingen av momskompensasjon kan det se ut til at lovnadene i Jeløya blir spart til stortingsmeldingene senere i høst, sier musikkrådslederen.

Han etterlyser den gjennomgangen av finansieringen av kulturbygg over tippemidlene, som ble varslet i Jeløya-avtalen, etter at Venstre kom inn i regjeringen.

– Det varsles (i dette budsjettforlsaget, red.anm) ingen endring i modell eller tilskudd, snarere vil kulturens andel av tippemidlene kunne bli 3,2 pst lavere i 2019, avslutter Bjarne Dæhli.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev