Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Aslaug Olette Klausen (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Kulturministeren tapte slag om UDs kulturstøtte

Kutter reisestøtten – Skei Grande erkjenner tap i budsjettforhandlingene.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Mens UDs budsjett får en kraftig økning, kuttes det i pengene som settes av neste år til «kultur og informasjonsformål».

Denne delen av UDs budsjett gjør det mulig for Music Norway å tildele støtte til reiser i forbindelse med konserter, låtskriving, markedsføring og nettverksbygging gjennom Stikk.no, som er velkjent i musikklivet.

UDs kulturpenger går også til fremming av norsk kultur via ambassadene. I tillegg til musikk, omfatter pengene støtteordning for scenekunst, litteratur, kunst, design og arkitektur.

Budsjettforslaget for 2019 innebærer et kutt på fire millioner, dvs. 6,5 prosent i denne eksportstøtten, i følge beregninger som er gjort av Danse- og teatersentrum og Norwegian Crafts i samarbeid.

Erkjenner nederlag i forhandlingene
Kulturminister Trine Skei Grande (V) var, som medlem av regjeringen, fullt klar over at kuttet i UDs kulturmidler ville komme. I en paneldiskusjon om statsbudsjettet onsdag denne uken sa hun at UDs innstilling lå til grunn, og at denne måtte endres for å unngå slike kutt i fremtiden.

Hun la til at hun var «oppgitt» over kuttet, at det trengs en mentalitetsendring som erkjenner at dette handler om eksport og ikke dekkes av begrepet «norgesfremme», som brukes i UDs budsjett.

– Jeg håper at vi skal komme tilbake til dette i kulturmeldingen. For denne tapte jeg, det må jeg bare si. Du får spørre utenriksministeren hvorfor hun har kuttet. Hun vet at jeg ikke likte det, sier Grande til Ballade etter panelsamtalen.

– Kompenserer dere på noe vis? 

– Ja, det ligger en storsatsing på Frankfurt. (Det er satt av 30 millioner til Norges satsing på bokmessen i Frankfurt, hvor Norge er gjesteland i 2019, red.anm).

Grande kaller Frankfurtsatsingen «den største kulturpolitiske utenrikssatsingen på lang tid». 

Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Ilja C Hendel)

Føler oss straffet
Leder for Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog advarer mot en mentalitet hos myndighetene som åpner for kutt når det leveres resultater på musikkområdet.

– Vi opplever sterkt økende etterspørsel etter norsk musikk ute nå. Interessen tar vi som et tegn på at det har vært investert riktig over lang tid. Men skal det være sånn at når vi leverer resultater så må vi regne med kutt, at vi da skal greie oss selv, sier Finnskog.

Hun kaller kuttet et «smekk på fingrene».

– Det at vi har fått til mye, ikke minst som resultat av at politikerne har investert, betyr ikke at oppgaven er løst. Husk at vi er et veldig likte land, at satsing på kulturnæring fortsatt er ganske ny her og ikke minst at konkurransen ute er beinhard, sier Synnes Finnskog

Kontraproduktivt for hele kulturfeltet
Også Leder i Kulturrådet Kristin Danielsen reagerer på UDs foreslåtte kutt.

– Kuttet i Utenriksdepartementets midler til kultur og informasjonsformål vil sette norsk kultureksport et skritt tilbake. De siste års målrettede innsats på eksport blant annet gjennom arbeidet i Norwegian Arts Abroad har ført til at norsk kultur har posisjonert seg godt i utlandet. De foreslåtte kuttene i UDs midler er kontraproduktivt for hele kulturfeltet, skriver hun i en epost til Ballade.

Offensivt i UD
Til tross for kulturkutt ligger det an til en økning av UDs budsjettet for 2019 på 10 prosent. Til sammenligning øker KUD med 4,5 prosent, Kunnskapsdepartementet med 17,7 og Kommunal og -moderniseringsdepartementet med 3,5 prosent. (Andelene er nominelle og ikke justert for forventet pris- og lønnsutvikling.)

– Vi merker oss at i et offensivt utenriksbudsjett, kommer denne kulturstøtten ut som taper, sier Tove Bratten i Danse- og teatersentrum.

Ballade har vært i kontakt med Utenrikdsdepartementet. Foreløpig uten svar. Saken vil bli oppdatert.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev