Kulturminister Trine Skei Grande (Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet)

Dette er Musikkbudsjettet 2019

Mer til mangfold og til momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Regjeringen la mandag frem sitt forslag til kulturbudsjett for 2019. Budsjettforslaget er på i overkant av 14,8 milliardar kroner. Det gir en økning på rundt 640 millionar kroner eller 4,5 prosent sammenliknet med budsjettet stortinget vedtok for 2018.

Regner man inn en anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 prosent gir dette derimot en vekst på 2 prosent. Kulturbudsjettet utgjør så under 1 prosent av det samlede statsbudsjettet.

Satsing på musikk- og scenkunst:

Musikk og scenekunst har samlet fått økning. Veksten i tilskudd til rene musikkformål er derimot kun på to prosent, som målt mot pris- og lønnsvekst gir en realnedgang for feltet.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Opera Rogaland og Edvard Grieg Kor med til sammen 6 millioner kroner. Mens Ole Bull Akademiet økes med 800 000 kroner for å styrke akademiets ukekurs i folkemusikk og folkedans.

Kulturalliansen får 1 millioner kroner til arbeidet med utvikling av kulturarenaer og til styrking av det frivillige kulturlivet lokalt og regionalt.

Under forutsetning av at prosjektet blir noe nedskalert vil regjeringen gå inn for å gi inntil 150 millioner kroner i støtte til at Kristiansund kan få nytt opera- og kulturhus.

Mangfold
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 20 millioner kroner til tiltak og prosjekter på kulturfeltet for å stimulere til mangfold, integrering og motvirke fattigdom. Støtten er en del av regjeringens integreringsløft

For aktører på musikkfeltet gjelder dette hovedsakelig:
Oslo-Filharmonien – kr 500 000 til prosjektet OFO på hjul
Opera Nordfjord – kr 400 000 til Fargespill Nordfjord
Dissimilis kultur- og kompetansesenter (Dkk) – kr 800 000
Melahuset – 1,2 millioner kroner til satsing på ungdom og familier i Oslo øst og sør.
Balansekunst – 1,5 millioner kroner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Det frie feltet
For det frie feltet foreslår regjeringen å øke de langvarige kunstnerstipendene med 268 222 kroner, slik at disse vil ligge på samme nivå som arbeidsstipend.

Det blir også foreslått at tilskuddet til Fond for lyd og bilde øker med 4 millioner kroner.

Frivillige
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet i momskompensasjonsordningen med 134 millioner kroner. Ordningen vil da koste staten i overkant av 1,5 milliarder kroner.

Det foreslås også å gi tilskuddsordningen LNU Kultur, som skal stimulere til mer kulturaktivitet i landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner, en bevilgning på 4,5 mill. kroner i 2019, en økning på 1,1 mill. kroner fra 2018.

Annet:
Forsvarets musikk: 48 millioner
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge: 22 millioner

Nesten 300 millioner kroner av kulturbudsjettet går til rehabilitering av kulturbygg, blant disse foreslås det tilskudd på 13,3 millionar kroner til
Stavanger kommune for Nye Tou Scene, andre byggjesteget, med summen for 2019: 7,3 millionar kroner.
Tippemidler
Prognosen fra Norsk Tipping AS gjør at Kulturdepartementet anslår at fordeling i 2019 med om lag 769 mill. kroner til kultur- og frivillighetsformål. De endelige beløpene til fordeling vil ikke framkomme før regnskapet for 2018 er gjort opp og godkjent av generalforsamlingen i Norsk Tipping AS våren 2019.

Alt om statsbudsjettet 2019:

Gleder seg over momskompensasjon, men gruer seg til tippe-resultatet
Flere reaksjoner på musikkbudsjettet
Kulturministeren tapte slag om UDs kulturstøtte

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.