Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole Foto: Leif Kulsrud

Skal kartlegge alle kulturlokaler

Kulturalliansen og Norsk Musikkråd har laget et digitalt verktøy. Målet er bedre lokaler for øving og fremføring av kultur.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Onsdag inviterte Kulturalliansen til årskonferansen Kulturlivet i fremtidens region. Gode lokaler for øving og fremføring er et av de viktigste områdene for alliansen, og under konferansen ble det presentert et nytt verktøy for kartlegging av kulturarenaer for bruk av de frivillige organisasjonslivet.

Dette er et digitalt skjema, utarbeidet av Norsk musikkråd, på oppdrag for Kulturalliansen.

– Verktøyet er helt nytt. Men det er samkjørt med Musikkrådets tidligere undersøkelser, slik at vi kan utnytte dataene gjensidig, sier prosjektleder Jon G. Olsen i Norsk musikkråd, til Ballade.

Hvilke rom finnes?
Informasjonen som skal legges inn i skjemaet vil blant dreie seg om hvilke lokaler eller rom som brukes, hvilke som kan brukes til hvilke formål, for eksempel om det er øving eller fremføring, av hvilke type lag med hvor mange brukere, og om det finnes lagerplass tilknyttet lokalene. Det skal også legges inn tekniske opplysninger om bygningene, inkludert størrelse, lys-, lyd- og varme- eller ventilasjonsforhold.

Les også: – Som å spille fotball på 20 prosent av banen

Bakgrunnen for utviklingen av verktøyet er at det per i dag ikke finnes noen nasjonal oversikt over hverken hvilke lokaler som faktisk brukes, eller om disse er egnet, til den frivillige kulturen de brukes til.

– Vi trenger blant annet å vite hvor mange skoler som er i bruk, og hvor mange fritidsklubber samt hvem som eier lokalene. Denne kunnskapen vil kunne danne grunnlag for en enda bedre nasjonal politikk på området, sier Olsen.

Bedre lokaler
Rognan-undersøkelsen Kulturdepartementet bestilte og fikk levert i fjor, har blant annet ikke tatt med data om skoler og liknende lokaler. Både Musikkrådet og Kulturalliansen anser dermed at undersøkelsen har begrenset verdi. Målet er at den kommende kartleggingen vil føre til bedre lokaler for rom brukt til kulturaktiviteter.

– I den kartleggingen dere allerede har gjort i Musikkrådet, hva har dere funnet der?

– Vi har analysert i underkant av 700 rom, med tanke på hva musikklivet trenger. Det er veldig mange rom som er altfor små og det er mange rom som ikke er egnet akustisk til det de brukes til. Det er faktisk sånn at en del rom hadde vært bedre egnet til andre ting enn hva de brukes til, for eksempel er det rom kor bruker som ville passet bedre for band og korps, og motsatt.

– Årsaken er til dels mangel på kunnskap. Men det er også mangel på gode lokaler.

Kommunens oppgave
Det digitale verktøyet Olsen la frem onsdag er bygget opp slik at utfyllingen av skjema gjøres kommunevis, ettersom det er i kommunene lokalene befinner seg. Det vil bli gitt en innlogging per kommune, og Olsen ser for seg at det er kommunens kulturkontor som enten selv vil stå for registreringen av lokaler, eller sette det ut til andre som tar på seg oppgaven med å kartlegge hvilke rom som finnes, eller om det også kan finnes andre egnede lokaler som ikke allerede er i bruk.

– Vi har allerede fått mange henvendelser så vi har tro på at verktøyet vil spre seg godt selv. Det vil også bli en informasjonskampanje i nær fremtid. Flere av alliansens medlemsorganisasjoner har også oppfordret sine lokallag til å henvende seg til sine respektive kommuner om å gjøre kartleggingen.

På nettsiden http://www.kulturalliansen.no/lokaler/ – vil det ligge mer informasjon om hva som faktisk kartlegges, og hvor interesserte skal henvende seg for å gjennomføre arbeidet.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev