Hva gjør vi med frivillighetstørken på festivaler og spel i Frivillighetens år?

En sommer med festivaler og spel er over. En sommer med medieoppslag om fortvilte festivalsjefer og spelarrangører, som oppfordrer frivillige til å melde seg. Og om festivaler som erstatter frivillige med betalt arbeidskraft.

Om rekruttering og mangfold i kor

Korsangen er en frivillig, men viktig aktivitet i lokalmiljøet som bidrar til mangfold, skriver Norsk sangerforum. I dette innlegget oppfordrer de organisasjonene til bedre samarbeid om å synliggjøre koraktiviteter som medvirker til integrering.

10 millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger 10 millioner kroner for å inkludere ukrainske flyktninger i kor, dramagrupper, korps og andre fritidsaktiviteter på kulturfeltet. Målet er å gi flyktninger en opplevelse av en mer normal hverdag og bidra til at kulturfrivilligheten selv kan styrke egen inkluderingskompetanse, sier leder av Norsk musikkråd. 

Slik får du høre lyden av livet igjen, Abid Raja

INNLEGG: Det frivillige kulturlivet trenger en støtteordning som treffer de sårbare, lokale og lojale korene som betaler dirigenten, tilpasser seg og planlegger konserter og aktivitet igjen og igjen og igjen.

Vi vil synge og spille og danse også i 2021

INNLEGG: Hvorfor er liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og mye støy fortsatt helt vanlige utfordringer for lokale lag, foreninger og profesjonelle utøvere i kulturlivet? Egnede lokaler er den viktigste rammebetingelsen for all kulturaktivitet, skriver styreleder i Musikkens studieforbund.

Skal kartlegge alle kulturlokaler

Kulturalliansen og Norsk Musikkråd har laget et digitalt verktøy. Målet er bedre lokaler for øving og fremføring av kultur.

Kampanje for bedre kulturlokaler

Musikkutstyrsordningen, Norsk musikkråd og Kulturalliansen står bak kampanjen #kulturmåfinnested. Målet er flere og bedre kulturlokaler.

En ny kulturmelding må ha rom for kultur – bokstavelig talt!

Ingen liker å spille fotball i en skråning. Hvorfor er det greit at kor, korps og lokalt kulturliv vises tillokaler som ikke er egnet?

Hva skjer med ensemblestøtten til kor på høyt nivå?

Korforbundet er bekymret for ensemblene. Forbundet reagerer også på at Kulturalliansen forbigås.