Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole, et av mange øvingslokaler Norsk musikkråd ha målt akustikken Foto: Leif Kulsrud

Det blir ISO-standard for øvingsrom

Norsk standard vil ligge til grunn, og Jon G. Olsen i Akershus musikkråd skal lede den internasjonale prosjektgruppa.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Denne uken ble det kjent at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for musikk-øvingsrom. Den internasjonale prosjektgruppa som de neste fire årene skal jobbe frem standarden vil ledes av Jon G. Olsen, daglig leder i Akershus musikkråd.

– Den norske standarden fra 2014 skal ligge til grunn for arbeidet. Men det kan jo komme justeringer og kvalitetssikringer i tillegg, ettersom gruppa er bredere sammensatt enn den vi hadde her, sier Olsen til Ballade.

Faggruppa vil foruten Olsen bestå av akustikere fra henholdsvis Australia, Russland, New Zealand, Danmark, Sverige, Polen og Nederland. Det er også ventet at flere land vil bli representert når arbeidet går i gang.

Norske erfaringer til grunnn
Olsen omtaler det som en fjær i hatten at Norsk musikkråds forslag og informasjon om den norske standarden er bakgrunnen for prosjektet.

– Vi skal gå gjennom erfaringene fra Norge. Det er jo ingen andre land som har en slik standard. Og det er jo også derfor den har fått internasjonal oppmerksomhet. Våre erfaringer skal så suppleres med forskningsresultater og erfaringer fra andre land.

Les også: Skal kartlegge alle kulturlokaler

I praksis vil dette si at arbeidet vil likne mye på forarbeidet frem mot innføringen av norsk standard.

– Det første som må avklares er om de andre landene er enige i vår inndeling i lydsvake, lydsterke og forsterket musikk. Eller om vi skal sette andre inndelinger.

– Hva gjør det viktig å få på plass en slik internasjonal standard?

– Internasjonalt sett ønsker vi at andre skal få dra nytte av den standarden og kunnskapen vi har utviklet. Det er 50 millioner sangere hver uke, bare i Europa, som synger i mer eller mindre dårlige eller lite egnede øverom. ISO-standarden vil gi dem mulighet til å oppleve større trivsel, bedre rekrutering, høyere trivsel osv. som det å øve i et godt rom vil gi.

– I Norge handler det om en bedre kvalitetssikring av den standarden vi allerede har, ettersom det internasjonale fagmiljøet er med på den. I tillegg vil vi få større oppmerksomhet rundt standarden, som igjen vil gjøre det lettere å følge den.

Vil veie tyngre
Olsen underkjenner ikke verdien av den norske standarden, men peker på at en ISO-standard i akustikk nok likevel vil veie tyngre når byggekomiteer diskuterer utbygginger.

– Økt oppmerksomhet på akustikk er veldig viktig. Det er der vi er med musikken vår. Vi spiller konserter i mer eller mindre gode konsertlokaler, men det er i øverommene vi er det aller meste av tiden vi synger eller spiller.

– Har den norske standarden ført til vesentlig bedring av øverommene i Norge?

– Ja, det har den. Men det er jo også klart at de fleste øvingsrommene er mer enn fire år gamle. Det er derfor fortsatt veldig mange rom som er slik de var før 2014. Men i de nye rommene som bygges så legges i stor grad standarden til grunn.

Blir vettuge rom
Noe av årsaken til at den ofte implementeres forklarer han med at Norsk musikkråd fikk med seg både musikk-, akustikk- og byggebransjen i arbeidet med å utvikle standarden. Olsen mener dette var viktig, både for utformingen og at den ble så kjent at den nå implementeres i flere og flere prosjekter.

– Det tar jo også et par tre år å prosjektere og bygge et rom. Så dette tar tid. Men vi har sett at de rommene som har standarden lagt til grunn for utformingen, de blir vettuge rom.

Arbeidet med ISO-standarden vil formelt begynne i november. Olsen skal gjøre dette ved siden av arbeidet i Akershus musikkråd.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.