Bachelor i praktiske og estetiske fag skal kvalifiser til PPU

Endringen kommer som følge av innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen om Den praktiske skolesekken.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Stortinget ber regjeringen å «innføre den praktiske skolesekken som en nasjonal satsing i barne- og ungdomsskolen, som et tilbud alle kommuner må utforme og tilby
sine elever.» I innstillingen fra fra utdannings- og forskningskomiteen bes det blant annet om at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com (Foto: asamaria.com)

– Vi i MFO er veldig glade for av SV tok tak i denne saken da vi henvende oss til dem med problemstillingen. Dette er et viktig vedtak for å kunne utdanne og rekruttere flere faglærere til de praktisk- estetiske fagene i skolen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i MFO til musikerorg.no

Han understreker videre at organisasjonen leng har lenge vært bekymret for de praktisk- estetiske fagene i skolen.

– Vedtaket er et stort og viktig skritt mot en skole med større vekt på kulturfag og med et bredere kunnskapssyn. Utdanningen kvalifiserer nå lærerne også til å arbeide i våre kulturskoler. Vi sikres altså flere lærere med faglig kompetanse i de praktisk- estetiske fagene i skoleverket, men også lærere som kan undervise i kulturskolene og i det frivillige kulturlivet. Disse vil bli ressurspersoner i det enkelte lokalmiljø i alle våre kommuner, sier Rian.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.