Tone Hansen og kulturminister Linda Cathrine Hofstad Kelleland Foto: Wenche Nybø / Kud

– Lite distriktsvennlig politikk

Norsk Kulturfond får samme sum som i fjor. – Det kommer til å merkes i hele norsk kulturliv, sier rådsleder Tone Hansen i fondet som må prioritere hardere fremover.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

I budsjettet ble det også foretatt en såkalt teknisk endring. Kulturrådet har frem til i år hatt fullmakt til å omdisponere bevilgningene på post 55. Departementet foreslår fra neste år å samle alle bevilgningene i Norsk kulturfond i en pott. Endringen har, slik Danielsen ser det, ingen konsekvenser utover at departementet ikke legger noen føringer på fordelingene i potten.
Konsekvenser vil det derimot få at fondet ikke har fått flere midler på neste års budsjett.
– Det frie feltet er vårt primærfokus. Dersom en skulle sagt at det frie feltet ble satset på, så skulle en sett at fondet økte. Når det ikke øker så må rådet prioritere hardere, sier Danielsen.
Alvorlig kutt
Hun henviser til rådsleder Tone Hansen ved spørsmål om hva årets budsjettforslag har å si for det frie feltet og Norsk kulturfond.
– Dette er et reelt og ganske alvorlig kutt. Når bevilgningen ikke indeksreguleres, så betyr det at vi ikke kan indeksregulere alle de institusjonene som får støtte fra Kulturrådet. Det er et alvorlig signal til alle, både festspill og institusjoner i hele Norge, sier Hansen.
– Det vil bli harde prioriteringer i Kulturrådet om hvor vi skal ta de reelle kuttene som kommer.
– Hadde du fått signaler fra departementet om at det i praksis er et kutt?
– Nei, vi har ikke fått noen signaler, utover det med opprettelsen av et kontor utenfor Oslo.
– Er det noen områder på musikkfeltet som du ser at må prioriteres – eller nedprioriteres?
– Vi har vårt neste rådsmøte i slutten av oktober. Da vil vi diskutere dette. Vi har ikke snakket sammen i forkant om hvor vi skal kutte, vi har lagt opp til en økning, på alle felt. Vi har søkt om en ganske stor økning til Kulturfondet. Men har da ikke fått tilslag på noe av det. Det her er alvorlig.

Vi har søkt om en ganske stor økning til Kulturfondet. Men har da ikke fått tilslag på noe av det. Det her er alvorlig.

Ikke krisemaksimere
Hun vil ikke krisemaksimere situasjonen, men understreker at det er alvorlig og problematisk at
Kulturrådet ikke kan indeksregulere.
– Utfordringene er de store festivalene som vi har overtatt ansvaret for. De sitter kanskje og forventer at de skal få en økning i overføringene. Men vi kan ikke gi noen økning nå. Vi vil ikke ha budsjetter til det.
– Og der mener jeg at Staten, når de snakker om kultur og næring, bør forstå næringsaspektet – og betydningen for lokalt næringsliv – i for eksempel festivaler. Jeg er overrasket over at man ikke ser viktigheten i å understøtte de store institusjonene som får penger fra Kulturrådet når man i så stor grad vektlegger næringsaspektet. Jeg er spent på å se hvordan midlene fra Kreativt Norge skal fordeles.
– De tidligere knutepunktfestivalene, må de belage seg på strammere økonomi?
– Jeg kan ikke uttale meg på hvordan vi skal løse dette fremover utover å si at vi må prioritere hardt. Men at det kommer til å merkes i hele norsk kulturliv det er det ingen noen tvil om.
– Dette er skuffende, og lite distriktsvennlig politikk. Kulturrådet støtter prosjekter over hele landet. Og det er kritisk om regjeringen bevilger penger til en byråkratisering fremfor å gi midler som kan gå direkte til kunstnerne, avslutter Hansen

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev