– Lite distriktsvennlig politikk

Norsk Kulturfond får samme sum som i fjor. – Det kommer til å merkes i hele norsk kulturliv, sier rådsleder Tone Hansen i fondet som må prioritere hardere fremover.

Satser på næringsutvikling

Satsbudsjettet 2017 vektlegger næring. Gaveforsterkningsordningen og Talent Norge får også mer midler.