– Lite distriktsvennlig politikk

Norsk Kulturfond får samme sum som i fjor. – Det kommer til å merkes i hele norsk kulturliv, sier rådsleder Tone Hansen i fondet som må prioritere hardere fremover.