Mange seterader står tomme i koronaramma kultur-Norge. En kommende krisepakke skal skape mer aktivitet (Foto: Tyler Callahan / Unsplash)

Stimulansordning på overtid – Ap utålmodig

En «hovedpott» på 900 millioner skal støtte kulturbransjen videre i krisa. Men stimulans-pengene er ennå ikke forberedt fra regjeringa, uka etter at ordninga skulle starte. Aps kulturpolitiker er redd julesesongen rakner.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Akkurat nå sitter store deler av kultur-Norge og venter på at koronakompensasjoner skal landes og utbetales. Samtidig har datoen for at en ny støtteordning skulle tre i kraft kommet og gått: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja lanserte at man skulle vri støtten fra å kompensere for avlysninger til å skape aktivitet.

Noen punkter for hva som skal til for å utløse støtte fra potten på nesten én milliard er:
– kulturpolitiske mål, som geografi, mangfold, tilgjengelighet og relevans;
– at publikumsbegrensningene ikke gir nok inntekter;
– søker/arrangør skal honorere underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.

Flere arrangører etterlyser nå hva og hvordan aktivitet skal regnes under den nye ordninga – ikke minst etter at den skulle trått i kraft 1. oktober.

Knut Harald Pleym er leder på Drammen Scener, med to av mange kulturhus med (mest) tomme seter denne sesongen. Han bekymrer seg for julesesongen, og etterlyser en plan som ser framover:
– Bransjen har sagt til både ministeren og departementet siden i vår at vi er avhengig av forutsigbarhet, ikke i forhold til viruset og smitten, men i forhold til økonomi. Det ble sagt fra kulturministeren allerede i juni at regjeringen ønsket å fokusere på stimulering for høsten, men da kan de jo ikke komme med løsningen i ettertid etter at mange av de stimulerte arrangementene skulle vært avholdt, sier Pleym retorisk.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Foto: Arbeiderpartiet)

Så også Anette Trettebergstuen i familie- og kulturkomiteen – hun sendte skriftlig spørsmål til kulturministeren i september:
– Kulturlivet sitter nå stille og venter, mens all planlegging er satt på hold, beskrev Trettebergstuen i spørsmålet til Raja;
– Juleproduksjonene som avholdes i november og desember er sammen med festivalene den største kommersielle perioden for mange (…) De 30 største juleproduksjonene sysselsetter mellom 10 og 15 personer per produksjon, noe som tilsvarer opp mot 500 sysselsatte i perioden (…) og totalt opp mot 1,5 millioner billetter med stort og smått*. Men julekonsertene lager seg ikke selv.

Raja viste i sitt svar til at «mange aktører i sektoren venter på stimuleringsordningen og Kulturdepartementet arbeider nå med innretningen på ordningen. Et utkast til forskrift vil bli sendt på høring til sentrale aktører i sektoren i løpet av kort tid.»

Det gjentas i dag av Rajas statssekretær:
– Det jobbes med forskrift for ordningen, og den vil bli sendt på rask høring så snart som mulig. Det sier statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i en e-post til Ballade. Ikke bra nok, mener Trettebergstuen, som mandag skriver dette til Ballade.no:
– Igjen er ministeren bakpå. Det er avgjørende for bransjen at stimuleringsordningen kommer på plass, og vi håper den blir så god som mulig, men vi skriver 5. oktober, og vi kjenner fremdeles ikke detaljene i ordningen. Kulturlivet står nå i en svært krevende situasjon, sier Trettebergstuen.

– Den manglende konkretiseringen av hvordan stimuleringsordningen skal se ut, har ført til at aktiviteten i kulturlivet har stoppet opp. Det eneste Raja har vært tydelig på, er at dagens kompensasjonsordning skal trappes ned, og at arrangører og underleverandører mister støtte. Tilbake sitter kulturlivet og venter på mer informasjon, og i denne usikre situasjonen tør de selvfølgelig ikke å planlegge aktivitet. Derfor er det viktig at ordningen kommer på plass så fort som overhodet mulig, og at denne gjelder fra 1. oktober, slik Raja har annonsert.

Raja har sagt at siden ordninga skal gjelde fra 1. oktober vil den ha tilbakevirkende kraft.

Etter at koronakompensasjon til arrangører og selskap i kulturbransjen skal trappes ned, er det den såkalte stimulansordninga som skal ta over (etter en utfasingsperiode med begge støtteordningene, slik Ballade har forstått det).

Les også: Mange forventninger til 900 millioner koronakroner

*Her referer stortingspolitikeren til NEMAA – interesseorganisasjonen for agenter og artistmanagere.

Spørsmålet fra Arbeiderpartiet, og kulturministerens svar fra forrige måned, kan ses her.

Kulturminister Abid Raja har lansert en kommende stimulansordning for en arrangørbransje som ikke får arrangere for fulle saler, på grunn av smittevern.

I den foreløpige Stortingspropopsisjonen der stimulanspengene foreslås, skriver regjeringa avt de foreslår å forlenge kompensasjons- og stimuleringsordningene for arrangører innen kultur, idrett og frivillighet ut 2020. Kostnaden anslås til 1,9 milliarder kroner:
«Regjeringen ønsker å stimulere til aktivitet. Kompensasjonsordningene foreslås derfor gradvis utfaset samtidig som det gis sterkere insentiver til å gjennomføre aktivitet innenfor smittevernbegrensningene.»

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Produsent

Nordlysfestivalen

Eksamenskonsulent (førstekonsulent)

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Førstekonsulent (50%) i studieseksjonen

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev