Oslo-kutt rettet opp i bystyret

Bystyret rettet opp nesten alt byrådet foreslo kuttet i kunstmusikken i Oslo da kommunens budsjett for 2021 ble vedtatt onsdag.

Vil ha stortingsmelding om musikk

Arbeiderpartiets medlemmer i Kulturkomiteen ser behovet for en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i sitt innspill til kulturbudsjettet 2021.

Kulturbudsjettet 2021: Makt og armlengder i kulturlivet

KRONIKK: De foreslåtte ryddetiltakene i kulturbudsjettet bidrar til maktsentrering, truer prinsippet om armlengdes avstand og svekker mangfoldet, skriver lederne i Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og nyMusikk.

Statsbudsjettet 2021: Fra Norske kulturhus’ perspektiv

INNLEGG: Kulturhus og kinoer skal kunne få søke på stimuleringsordningen, til tross for at de er organisert som kommunale enheter. Vi setter svært stor pris på at vi er hørt, skriver leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland.

Kulturbudsjettet: – Et angrep på kunstens frihet

Kulturbudsjettdebatten ble avsluttet med det mange omtaler som en bombe: Høyres Kristin Ørmen Johnsen vil sikre spesifikke kunstnergrupper i statsbudsjettet. – Sjokkerende politisk inngripen i kunsten, sier opposisjonen.

Statsbudsjettet 2021: Et godt utgangspunkt, men kritikkverdig oppheving av faste fordelingsnøkler 

Stimuleringsmidlene er kjærkomne og nødvendige bevilgninger som er viktige for institusjonsøkonomien og kunstnerøkonomien i en krevende tid. Det er også avgjørende at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, melder NTO.

Statsbudsjettet 2021: – Godt kulturbudsjett, men avkortning til jazzen

Norsk jazzforum tillegges oppgaven med å forvalte midlene til fire regionale jazzsentre, men får med jazzsentrene inkludert en samlet avkortning på over en halv million kroner, sier Norsk jazzforums Gry Bråtømyr om kulturbudsjettet 2021.

Statsbudsjettet 2021: – Skryt med forbehold

INNLEGG: Det er positivt at regjeringen så tydelig anerkjenner at koronakrisen på ingen måte er over for aktørene i kunst- og kulturfeltet, men det er et betydelig forbehold at kulturfeltet fortsatt ikke har fått vite hvordan ordningene skal innrettes, skriver Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører om forslaget til kulturbudsjett for 2021.

Mangfold, jazz og krisepakker fra Raja i dag

KULTURBUDSJETTET 2021: Midlertidige stimuleringsordninger fortsetter og forvaltningsoppgaver flyttes. Legg til mangfold, så har du noen av hovedtrekkene i regjeringens foreslåtte kulturbudsjett for 2021.