Nina Hodneland i Norske kulturhus og Morten Walderhaug fra Bærum Kulturhus under framlegget av kulturbudsjettet i Bærum Kulturhus onsdag 7. oktober (Foto: Thomas Lauvland Pettersen)

Statsbudsjettet 2021: Fra Norske kulturhus’ perspektiv

INNLEGG: Kulturhus og kinoer skal kunne få søke på stimuleringsordningen, til tross for at de er organisert som kommunale enheter. Vi setter svært stor pris på at vi er hørt, skriver leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland.

Kalender

Innlegget ble først publisert på Norske kulturhus’ hjemmeside, den 9. oktober.

Av Nina Hodneland, daglig leder i Norske Kulturhus

Alle konsert- og kulturhusene skal inkluderes i stimuleringsordningen på 2.25 milliarder i langsiktige koronatiltak. Det foreslåtte budsjettet er et tydelig signal på at kulturministeren tar konsekvensene av pandemien på alvor, og at sektoren skal få tilført midler når det er behov for det:
– Året 2021 vil i hovedsak handle om å stimulere til ny aktivitet i kultursektoren (…) innenfor gjeldende smittevernregler, sier kultur- og likestillingsministeren.

Raja presisere at han «(..) lover å gjøre mitt for å forlenge, justere og lage nye ordninger der det er prekære behov».

Norske kulturhus frykter at ytterligere tiltak vil bli nødvendig, men vi har nå fått en svært viktig forutsigbarhet ut første halvår 2021.

Alle konsert- og kulturhus er med i stimuleringsordningen
Kulturhus og kinoer skal kunne få søke på stimuleringsordningen, til tross for at de er organisert som kommunale enheter. Vi setter svært stor pris på at vi er hørt. Nå kan alle 130 konsert- og kulturhus være med å delta for å sette i gang hjulene lokalt, med alle de ringvirkningen det gir for underleverandører og lokalt næringsliv.

Utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 – stimuleringsordning for kultursektoren er i dag, 9. oktober, sendt på høring til sektoren. Vi ser frem til å endelig gå fra pausemodus til aktivitet.

I kulturbudsjettet for 2021 er det foreslått:
– 1,8 mill. kroner til Bærum kulturhus, Dans Sørøst-Norge.
– 1,7 mill. kroner til Dansearena nord (lokalisert sammen med Arktisk kultursenter)
– 1 mill. kroner til RAS – Regional Arena for Samtidsdans (lokalisert sammen med Sandnes Kulturhus.)
– Mangfoldsmidler til Kilden konserthus og førskolekonserter på Rommen Scene

Utenom akutt korona-støtte, er mangfold den røde tråden i budsjettforslaget. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

For konsert- og kulturhusene trekker vi frem følgende gledelige prosjekter:
– 400 000,- til Kilden Teater- og Konserthus til bredere mangfold i teaterensemblet.
– 400 000 kroner bevilges Det Norske Kammerorkester til førskolekonserter på Rommen Scene.

Barne- og ungdomskultur som del av kommunal planlegging
I budsjettet foreslås 4 millioner til et pilotprosjekt som skal stimulere kommunene til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Nærmere informasjon om innretningen av tilskuddene vil bli lagt fram i barne- og ungdomskulturmeldingen.

Dette er et av budsjettforslagene vi er svært spente på å følge. Norske kulturhus har utviklet en modell, støttet av Kavlifondet, som nettopp knytter kommunale kulturhus, kulturskole og grunnskole sammen, for å tilby alle barn kulturopplevelser. Departementets pilotprosjekt, uansett innretning, er svært viktig og velkomment.

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere må sikres i 2021
I forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet ser det ikke ut til at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er foreslått forlenget. Dette faller utenfor Kulturdepartementets område, men det er kulturpolitisk svært viktig at også ordningen videreføres også i 2021, for å sikre denne viktige gruppen kulturarbeidere.

Husk arenapolitikken!
Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbyggene.

Tildelingen til desentralisert ordning for regionale kulturbygg og Kulturrom kommer fra spilloverskuddet til Norsk Tipping, men disse midlene tildeles ikke endelig før i mai 2021. Her kommer Norske kulturhus med en tydelig forventing om en styrking av satsingen på kulturlokaler både gjennom og etter krisen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev