Publikum på Øyafestivalen i 2019 (Foto: Thor Møller)

Høyre om koronakrisen: – Vi fanget ikke opp musikkbransjens sammensetning

– Jeg er glad for at vi i siste liten får med underleverandører i krisepakken til kulturen, sier Høyres leder av kulturkomiteen på Stortinget. – Har dere glemt artistene? svarer managerne.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

– Vi er selskaper som normalt sett har en god økonomi og tenker langsiktig for å beholde arbeidsplasser og videreutvikle vår spesialkompetanse. Vår bransje har i praksis 15 måneder uten inntekt nå. Og dét er hvis neste år går bra. Det beskriver markedssjef Johannes Øvland i Espos, som leverer både betalingsløsninger og kundedataløsninger til mange store festivaler, som Kongsberg Jazzfestival, Tons of Rock og Øyafestivalen.

Som Ballade.no har skrevet om før, regner musikkbransjen med å halvere sine inntekter i 2020 etter forbudet mot konserter og andre ansamlinger av folk. Onsdag kveld ble det klart at Stortinget ber Kulturdepartementet om å inkludere det de kaller «teknikk» i en av de eksisterende krisepakkene – kompensasjonsordninga for tapte inntekter. På forhånd hadde Espos og de andre underleverandørselskapene Arkon, Oslo Kru og Riggpartner møte med Høyres leder av Familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen, for å lære henne om hele kjeden bak et arrangement.

Store deler av musikkbransjen har klaget på manglende forståelse blant dem som setter opp ordninger for krisestøtte. Forvirringa på hvordan man skal fordele kompensasjon for tapt billettinntekt er dessuten utbredt. Et eksempel er på en konferanse om kulturøkonomien i krisa i Oslo denne uka, der daglig leder Dan-Michael Danoni på scenen Parkteatret beskrev kompensasjonsordningen:
– Her fikk vi nesten 2 millioner kroner – isolert sett et høyt beløp, men 95 % går til konsertarrangørene, artistene og underleverandørene vi har søkt på vegne av. Dessuten var informasjonen her så tvetydig, at selv etter at regnskapsfører, revisor og en venn som er siviløkonom hadde sett over, så vet vi fremdeles ikke om vi har gjort det rett. Jeg vet faktisk om flere som lot være å søke i frykt for å gjøre feil, beskriver Danoni.

– Deler av bransjen ikke fanget opp
– Det er politikere som har ansvaret, jeg kan bare snakke for meg selv, men bransjens kompleksitet og mangfold ble nok ikke godt nok fanget opp i første fase. Jeg var da glad for at vi fikk på plass kompensasjonsordningen for kulturarrangementet, senere kom kontantstøtteordningen, men den nådde heller ikke hele bransjen, sier Kristin Ørmen Johnsen til Ballade.

Hun har de siste ukene også møtt artisters representanter. Onsdag kveld var det mange artistmanagere som reagerte på at artistene ikke er spesifikt nevnt i det som ser ut til å bli innstillinga fra kulturkomiteen.

Torsdag går Stortingets kultur- og familiekomite inn for nye forskrifter som gjør at Kulturrådet skal fordele kompensasjon også for underleverandørene.

– Jeg er glad for at vi nå i siste liten fikk inkludert underleverandører i krisespakken til kulturen, sier Ørmen Johnsen.
– Det ligger midler inne i systemet nå, man må vurdere dette når  «pengesekken» eventuelt  går tom.  Nå kan man i alle fall starte opp med utvidet ordning.

Øvland i Espos beskriver hvordan de leverer prognoser om publikums handel på et arrangementsområde så arrangørene kan planlegge for salg av mat og drikke, bodutleie med mer, fra år til år.
– Dette leddet i festivalens verdikjede er stort – etter våre beregninger representerer det ca 35% av omsetningen til en «typisk festival», om du bruker Øya som eksempel. Øvland opplyser at de har 360 underleverandører som i snitt fakturerer 125 000 kroner.

Ett av selskapene som møtte politikeren sist fredag er i følge NRK.no på konkursens rand.

– Ikke kutt pengene i sommer
Sammen med riggerne og planarbeiderne inviterte de altså stortingspolitikeren for å forklare at bortfall av billettkjøpere for en arrangør påvirker hele resten av kjeden.
– Målet var å belyse at vi er en stor næringskjede bak enhver festival eller store arrangement. Politikerne bør kunne hele landskapet bak. Støtteordningene kan for eksempel ikke bli faset ut, når sesongen for at vår inntekt starter, sier Øvland. Han viser til at når samfunnet gradvis åpner opp, forventer mange at støtten trappes gradvis ned.

– Artistene glemt?
Men artistene, nevnlig dem som jobber i apparatene deres, er ikke fornøyde. Eivind Brydøy er manager for Thomas Dybdahl, Fay Wildhagen og Janove Ottesen, og skrev dette på sin facebookside da de nye ordningene ble kjent:
– De som står på scenen som er artisten og deres støtteapparat er også helt fraværende i ordningene. Forhåpentligvis har lederen av Familie- og Kulturkomiteen her bare glemt å nevne disse?

Til Ballade følger han opp med at;
– Det kan få alvorlige konsekvenser på sikt om kompetanse innen booking og management forsvinner ut av bransjen. Brydøy mener det er viktig å holde også denne kompetansen levende og på norsk jord.

Ballade har spurt høyrepolitiker Ørmen Johnsen om det kommer lignende utvidelse for artister –  eller om de skal kompenseres via arrangørstøtten. Ørmen Johnsen har i skrivende stund ikke svart på dette.

Fakta koronakrisepakker til kulturlivet
Tidligere pakker har vært kompensasjonsordning for kulturarrangementer (1.5 milliarder kroner) og kontantstøtteordningen (som skal dekke løpende, uunngåelige utgifter) har ikke fanget opp underleverandørene som nå kategoriseres som «teknikk». Dette skal treffe bedrifter med teknisk kompetanse innen lyd, lys og rigg, med mer.

Kunstnere og selvstendig næringsrivende skal dekkes av regjeringens generelle ordninger for disse. Det er også vedtatt ekstra midler til kunstnerstipend denne våren.

Kulturkomiteen i Stortinget vedtar i dag at regjeringa skal se nærmere på vilkår og betingelser for utvidelsen, men skal fylle følgende behov:
(…) en rekke kulturarrangementer har blitt berørt etter råd eller pålegg fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet, og at Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter for kulturarrangementer (…) underleverandørene i kulturnæringen er i dag ikke inkludert i ordningene. De som jobber med teknikk til kulturarrangementer har ofte spesialisert kompetanse som er opparbeidet gjennom erfaring over flere år. Det er viktig at verdifull kompetanse ikke går tapt for kulturbransjen. Flertallet viser til at regjeringen ved inkludering av underleverandører i ordningen må vurdere vilkår og betingelser for disse nærmere, samt avgrensning mot andre støtteordninger som følge av virusutbruddet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev