Fra kulturdebatten fredag 9. oktober. Fra venstre: Himanshu Gulati fra Frp, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, moderator Håkon Haugsbø, Anette Trettebergstuen fra Ap, Freddy André Øvstegård fra SV (Foto: Thomas Aslaksen / Kulturrom)

Kulturbudsjettet: – Et angrep på kunstens frihet

Kulturbudsjettdebatten ble avsluttet med det mange omtaler som en bombe: Høyres Kristin Ørmen Johnsen vil sikre spesifikke kunstnergrupper i statsbudsjettet. – Sjokkerende politisk inngripen i kunsten, sier opposisjonen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kristin Ørmen Johnsen er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og satt i panelet som diskuterte regjeringens forslag til kulturbudsjett i statsbudsjettet for 2021. Sammen med Frp, SV og Ap diskuterte hun flyttingen av midler fra Norsk kulturfond, som foretar kunstfaglige vurderinger av søknader om tilskudd, til direktoratslinjen i Norsk kulturråd.

Det var her Høyre-politiker og komitéleder Ørmen Johnsen sa hvorfor hun ville sikre spesifikke kunstnergrupper i statsbudsjettet – og helt spesifikt Jo Strømgren Kompani:
– Gjennom en søknadsbasert ordning kunne de [Jo Strømgren Kompani, red. anm.] risikere å få avslag. Jeg ville ikke at de skulle få avslag. Hvis de hadde måttet søke Kulturrådet kunne de fått det, sa Ørmen Johnsen fra scenen på Youngs i Oslo, der debatten foregikk og ble strømmet fra.

I kulturbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen et tilskudd til Jo Strømgren Kompani på tre millioner kroner. Flere andre aktører på danse- og scenekunstfeltet er spesifikt nevnt i statsbudsjettets kulturdel, men det som skaper sterke reaksjoner – og engasjement – blant kulturaktører og opposisjonspolitikere er hvordan dette fraviker «armlengdes avstand»-prinsippet – et helt grunnleggende prinsipp mellom politisk ledelse og utøvende kunstneres arbeid.

– Det Høyre peker på og tar til orde for å gjøre er veldig alvorlig, sier Anette Trettebergstuen fra Ap til Ballade etter debatten. Trettebergstuen er også første nestleder i Familie- og kulturkomiteen.

– Man går bort fra armlengdes avstand-prinsippet, og taler for et system der det skal være opp til den enkelte aktør å presse seg fram til støtte på statsbudsjettet i lobbying med politikerne. Og dét er noe jeg vil advare ekstremt mot. Vi trenger en mangfoldig kunst- og kulturscene, som ikke skal være underlagt politisk styring. Det er ikke opp til politikerne å velge ut hvilke kunst- og kulturaktører som er verdige tilskudd, det skal det være en faglig vurdering av, og ikke politisk styring. Det er hele poenget med armlengdes avstand, og grunnen til at vi har de systemene vi har. Nå ser vi at regjeringa går mer bort fra det, og det er svært bekymringsfullt.

Freddy André Øvstegård fra SV er medlem av komiteen, og går enda lenger i sin bekymring:
– Det her er et angrep på kunstens frihet, som foregår både i statsbudsjettet, men også på scenegulvet her fra Høyres representant. Når man flytter 178 millioner ut av Norsk kulturfond, som vurderer kunstfaglig, over til Kulturrådet, direktoratslinja, og når vi attpåtil får høre her fra scenegulvet at det har vært ønsket å nevne noen kunstnere spesifikt i statsbudsjettet, så er jo det det stikk motsatte av armlengdes avstand. Det er politisk inngripen i kunsten. Det sjokkerer meg at Venstre, av alle partier, kan levere et statsbudsjett som gjør det. Det er sjokkerende.

– Jeg vil gjerne si to ting til, fortsetter han: – Én – det at medlemsorganisasjonene flyttes ut av Kulturfondet, det er vi enige om – det har vi også foreslått flere ganger. Trettebergstuen nikker, og skyter inn at grepet er en grei opprydning.

– To, fortsetter Øvstegård, – og det var jo det som var den store forvirringa på scenen nå – er det at vi lenge har tatt til orde for en støtteordning på langsiktig drift som passer de etablerte kompaniene i feltet bedre. Vi har ikke tatt til orde for at noen av disse skal øremerkes midler på statsbudsjettet, men det er dét regjeringen gjør nå. At ikke de forstår hvor prinsipielt alvorlig det er, betyr tydeligvis at også kompetansen på kulturfeltet har forsvunnet ut av Kulturdepartementet eller Kulturkomiteen, for det her er veldig alvorlig, understreker han.

Norske Konsertarrangører er en av organisasjonene som selv har vært tydelig på ønsket om å bli flyttet over i direktoratslinjen i Kulturrådet. Slik formulerer daglig leder Tone Østerdal det i sin kommentar til kulturbudsjettet her på Ballade.no samme dag budsjettet ble lagt fram, 7. oktober:
En rekke tiltak flyttes ut av Norsk kulturfond og over i direktoratslinjen i Norsk kulturråd (post 74), herunder også driftstilskuddet til Norske Konsertarrangører. Dette er en villet endring for vår del, da vi som en interesse- og kompetanseorganisasjon ikke har noe i fondets kunstfaglige vurderinger å gjøre. Det har også vært ugreit at vi i fondet indirekte har konkurrert med våre egne medlemmer våre om midler. Etter utflyttingen står Norsk kulturfond igjen med en økning på 2,3 prosent, noe som er under forventet lønns- og prisvekst for neste år. Vi skulle gjerne ha sett at disponeringen til fondet økte mer enn dette, slik at vi fikk en reell styrking av blant annet arrangør- og festivalstøtten.

Både Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre og Himanshu Gulati fra Frp – som steppet inn i debatten rett før start – måtte løpe umiddelbart etter debatten, derfor har det foreløpig ikke lyktes Ballade å få kommentarer fra dem. De er begge forelagt denne saken og spørsmål fra Ballade om å kommentere. Ballade følger opp saken.

Paneldebatten ble strømmet av Kulturrom, og ligger ute i opptak her på Ballades side om vår oppfølging av kulturdebatten. Opptaket ligger også ute på arrangementssiden på Facebook.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.