Barratt Due musikkinstitutt (Foto: Sverre Jarild)

Studie-forberedende musikkhøyskole på gang?

Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole utreder ny høyskole for konservatorie-forberedelse i Oslo.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Utredningen gjennomføres i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH).

I arbeidsutvalget sitter også dekanen fra dans på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og en representant fra den europeiske sammenslutningen for musikkhøyskoler (AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen).

– Dersom dette realiseres, åpner det for svært spennende muligheter for fremtiden for Barratt Due musikkinstitutt, sier rektor Stephan Barratt-Due.

Stephan Barratt-Due (Foto: Dag Thorenfeldt)

Få detaljer
Barratt Due musikkinstitutt (BDM) og NMH skal blant annet utarbeide modeller for arbeidsdeling og samarbeid i prosjektet.

Stephan Barratt-Due kan ikke konkretisere ytterligere, siden utredningsarbeidet er i oppstartsfasen.

Kunsthøgskolen i Oslo er ikke eier, men inngår i arbeidet som bidragsyter til selve utredningen.

– De har viktig erfaring med sin ballettutdanning, som kan være nyttig for vårt arbeid med en modell, sier Barratt-Due.

Norges musikkhøgskole
For Norges musikkhøgskole er hensynet til fremtidig rekruttering den viktigste grunnen til å delta i studien.

– Foreløpig er våre søkertall gode. På lengre sikt er det viktig å sikre at rekrutteringskjeden holder seg sterk, sier NMH-rektor Peter Tornquist.

Han understreker at den ”mulighetsstudien” som nå starter i utgangspunktet handler om talentutviklingen innen klassisk musikk, men at målet er større sjangerbredde.

Rektor ved Norges Musikkhøgskole (NMH), Peter Tornquist Foto: Linn Carin Dirdal (Foto: Linn Carin Dirdal)

– Hvis vi først utvikler en god modell innenfor det klassiske feltet, så skal den ha overføringsverdi også inn mot andre sjangre, sier Tornquist.

Til NRK-bygget?
Muligheten for å plassere skolen i NRK-bygget på Majorstua er ikke en del av selve utredningen, men Stephan Barratt-Due sier likevel at «om prosjektet realiseres, kan en slik plassering by på spennende muligheter».

Finansieringen vil i første rekke basere seg på offentlig støtte.

Tilsvarende førkonservatorium-modeller finnes ved flere skoler internasjonalt, men så vidt Stephan Barratt-Due vet, er ingen så langt knyttet direkte opp til, og inn i, en høyskole.

Det skal også være grunnen til at AEC ser med så stor interesse for på utredningen, og ønsker å bidra til arbeidet.

– Ifølge dem vil en slik modell ha stor internasjonal interesse, sier Stephan Barratt-Due.

Fusjon avblåst
Fram til ganske nylig hadde Barratt Due musikkinstitutt kurs for en sammenslåing med Høyskolen Kristiania.

I fjor hadde instituttet kurs for en fusjon med Høyskolen Kristiania. Bakgrunnen var blant annet at myndighetenes nye krav til private høyskoler ville føre til at BDM mistet statsstøtte.

I november omtalte imidlertid bladet Musikkultur en endring i de nye kravene.

Endringen ville sikre noen av dem, blant annet BDM, fortsatt støtte. Dermed kan BDM se fram mot fortsatt drift på egen kjøl.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev