Norges musikkhøgskole (Foto: NMH)

Kulturskolerådet og Musikkhøgskolen inngår ny samarbeidsavtale

Målet er å styrke kompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole har lenge hatt et formelt samarbeid. Den forrige avtalen var en femårsavtale for perioden 2013-2018.

Begge parter ønsket, ifølge Kulturskolerådets nettsider, å forlenge samarbeidet.

Den nye avtalen er imidlertid av en mer overordnet karakter enn den forrige, men gir rom til å utarbeide egne prosjektavtaler når det er aktuelt. Avtalen har ingen tidsbegrensning.

I avtalen står det blant annet:
Et sentralt mål med samarbeidet er å styrke kompetansen i og rundt det kulturskolerelaterte feltet. De to samarbeidspartnerne ser et behov for en mer artikulert tenkning blant aktører som opererer i spenningsfeltet mellom utdanningssektor og kunst-/kultursektor. De ser kunstpedagogikk som et begrep som kan danne grunnlaget for en møteplass for å utvikle slik tenkning. Denne møteplassen mener de behøves både i yrkes-, utdannings- og forskningssammenheng.

Fem satsingsområder
Det trekkes frem fem sentrale samarbeidsområder:
1) Politisk og strategisk arbeid
2) Forskning og formidling
3) Forutdanning og talentutvikling
4) Utdanning (inkludert etter- og videreutdanning)
5) Praksisfelt

Hele avtalen kan leses her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.