Manger musikklag (Foto: John Vint)

Bedre blodtrykk og konsentrasjon med musikk

I følge Norsk musikkråd bidrar det frivillige musikklivet med 15,8 milliarder kroner i målbar samfunnsnytte. Blant gevinstene er bedre helse.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk musikkråd – et nettverk som samler amatørmusikere i Norge, i korps, kor og orkestre – viser fram samfunnsnytten av det de driver med i to nye rapporter. Rapportene fra Vista Analyse peker på at musikk blant annet bidrar til bedre helse, lengre levetid, lavere blodtrykk og bedre konsentrasjonsevner. Rapportene dokumenterer 15,8 milliarder kroner i kvantifiserbar samfunnsnytte fra musikkfrivilligheten alene.

Statistisk vinner samfunnet 304,5 liv i året på at folk deltar i musikklivet: Deltakelse i kulturaktiviteter reduserer risikoen for tidlig død med opptil 30 prosent, noe som tilsvarer en årlig gevinst for samfunnet på mellom 440 og 527 millioner kroner.

– Funnene er kanskje oppsiktsvekkende for noen, men vi visste det godt fra før. Vi håper at rapporten bidrar til å utfordre den strukturelle nedprioriteringen av musikkfrivilligheten. De konkurransefrie aktivitetene og fellesskapene vi representerer over hele landet trenger støtte i en vanskelig tid, og i det minste bør vi forvente en drahjelp som gjenspeiler hva vi gir tilbake til samfunnet, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

 

Fra rapportene Musikk i kroner og øre og Verdien av musikk:

  • Mye av den samfunnsøkonomiske nytten som musikklivet skaper, inngår ikke som ordinær verdiskaping. Det betyr at mye av verdsettelsen blir indirekte, skriver Norsk musikkråd
  • I rapporten verdsettes den egenopplevde nytten av øving og spilling til om lag 11,4 mrd. kroner årlig. Publikumsnytten anslås til i overkant av 500 mill. kroner årlig. Verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter anslås til nær 3,5 mrd. kroner per år.
  • Forskning viser at musikklivet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.

Begge rapportene kan leses her.

Norsk musikkråd skriver også om helsegevinster av musikk – brukt som terapi – her.

Kilder: musikk.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.