Kultur- og likestillingsministeren annonserte ordningen på HUB Ukraina Skøyen i Oslo, en møteplass for ukrainske flyktninger som driftes av Dråpen i havet i samarbeid med ukrainere i Norge og lokale frivillige. (Foto: Norsk musikkråd)

10 millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger 10 millioner kroner for å inkludere ukrainske flyktninger i kor, dramagrupper, korps og andre fritidsaktiviteter på kulturfeltet. Målet er å gi flyktninger en opplevelse av en mer normal hverdag og bidra til at kulturfrivilligheten selv kan styrke egen inkluderingskompetanse, sier leder av Norsk musikkråd. 

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Det er Norsk musikkråd som melder om bevilgningen. Paraplyorganisasjonen har søkt om midler til inkludering av ukrainere i hele kulturfrivilligheten, og koordinert seg med Kulturalliansen og med Musikkens studieforbund. De tre nasjonale organisasjonene håper mange lag og foreninger søker om midler fra potten, og vil også selv ta initiativ til samarbeidsaktiviteter.

Tilskuddsordningen kalles «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger», og gjelder i første omgang sommeraktiviteter, men er ment å vare ut året.

– Det handler om å gi barn og voksne som har rømt fra krigen en mulighet til å oppleve en mer normal hverdag og møte lokalsamfunnet gjennom aktiviteter i kunst- og kulturlivet, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd, Marianne Ween, daglig leder i Kulturalliansen og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: Norsk musikkråd)

– Kulturfrivilligheten er allerede veldig gode på å arrangere aktiviteter som omfavner mange.  Selv om musikk og kultur er et universelt språk, krever det en ekstra innsats fra tillitsvalgte og arrangører. Det kan være behov for tolk, ekstra instruktører og kjøp av ekstraplasser, som er noen eksempler på tiltak det kan søkes om tilskudd til, forklarer Dæhli.

– Mange flyktninger skal bosettes i kommunene fremover, og deltakelse i frivilligheten og kulturlivet er en veldig god måte å bli bedre kjent. Utover verdien av å inkludere ukrainere og gi flyktninger en opplevelse av en mer normal hverdag, er det også positivt hvis prosjektet kan bidra til at kulturfrivilligheten selv kan styrke egen inkluderingskompetanse, sier han.

Tilskuddsordningen vil forvaltes av Norsk musikkråd, som fra før forvalter ordninger som Frifond og Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.