Illustrasjonsbilde. (Foto: My life through a lens / Unsplash)

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det vil være den mest verdifulle milliarden vi investerer i år, skriver en rekke organisasjoner i musikk- og kulturlivet.

Kalender

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen, 24. mars 2022.
 

Av Rhiannon Hovden Edwards, bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, Monica Larsson, Norsk kulturforum, Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd, Karen Sofie Sørensen, Kulturrom, Marianne Ween, Kulturalliansen, Nina Hodneland, Norske kulturhus, Tone Østerdal, Norske Konsertarrangører.
 

Over hele landet er det et skrikende behov for midler til oppussing og bygging av lokaler for frivillighet og kultur. Øvingsrom for kor, korps og band. Befolkningen ønsker gode arenaer for å kunne oppleve konserter, dans og teater. Fritidsklubber, lag og foreninger trenger lokaler. Og ikke minst trenger kunstnerne gode arbeidsforhold for å kunne skape. Dette handler om å bygge landet, levende lokalsamfunn og et sterkere fellesskap. Det trenger vi etter to år med pandemi.

Krisen har minnet oss på: vi trenger hverandre!

Etter to år med pandemi er folk sulteforet på menneskelig kontakt, tid sammen med venner, slekt og omgangskrets. Isolasjon og avstand har kostet mye for mange: barna våre har mistet verdifull tid, mange eldre opplever ensomhet, mye av aktiviteten som skaper mening i våre liv har vært nedstengt. Krisen har minnet oss på: vi trenger hverandre!

Veien tilbake til hverandre
I det kommende budsjettåret skal regjeringen stake ut kursen for Norges vei ut av krisen, og fokuset vil nok være på å stramme inn pengebruken etter store og langvarige utgifter knyttet til pandemihåndteringen. Fremover må regjeringen prioritere tiltak som kan få hele folket i arbeid, og i helsevesenet står oppgavene i kø. Samtidig skal regjeringen håndtere konsekvenser av invasjonen av Ukraina, og innenlandske utfordringer som høye strømpriser, fylkesoppdelinger og mulig renteoppgang.

I en kaotisk og uoversiktlig situasjon, både i verden og her hjemme, er det lett å miste retningen. Hvor skal vi, hva skal Norge være etter krisen? Vi håper politikerne tar seg tid til å reflektere over hvordan vi kan bygge samfunn fremover. Veien ut av krisen må handle om å finne veien tilbake til hverandre igjen.

Verdiene må forvaltes
Statsminister Jonas Gahr Støre var inne på noe viktig da han som utenriksminister lanserte Det nye vi. I en kronikk i Aftenposten i 2007 skrev han: «I vårt fellesskap ligger en historisk kulturarv til grunn – verdier, normer og regler av universell karakter: Menneskerettigheter, rettsstat, demokrati, ytringsfrihet, fri religionsutøvelse, likestilling mellom kvinner og menn. Det er bjelker i vårt samfunn – rettigheter og friheter – bygd opp gjennom generasjoner, det er verdier som ikke er og ikke skal gjøres relative. Å klare å leve med et favnende vi i Norge er ikke enkelt.»

Vi tror disse verdiene kun kan videreføres, utvikles og røktes dersom vi kjenner hverandre og møtes – på tvers av bakgrunn, interesser og politisk ståsted. Når avstanden blir stor over tid, kan det bli «strekk i laget». Vi ser tendenser på sosiale medier og i internasjonal politikk. Ting man aldri ville sagt i direkte samtale med noen, spys ut via tastaturet. Frustrasjon over utrygghet knyttet til helse, økonomi og arbeidsplasser fører til høy temperatur i offentligheten.

Det vil være den mest verdifulle milliarden vi investerer i år.

Uvurderlig milliard
I slike tider er det viktig å holde fast ved noe grunnleggende. Vi trenger å være trygge på hvem vi er, som mennesker og som samfunn. Denne tryggheten kan kun komme gjennom sterke fellesskap. Myndighetene må ta ansvar for å bygge samfunn igjen. Det er viktigere enn noen gang.

Vi ber regjeringen legge til rette for at Det nye vi kan utvikles gjennom å bygge og utvikle flere gode felles møteplasser for befolkningen. Vi vil ta til orde for en massiv satsting de kommende årene – en arenamilliard – for inkluderende møteplasser med plass til alle. Det vil være den mest verdifulle milliarden vi investerer i år.

Behovet for og nødvendigheten av gode egnede lokaler for kultur, frivillighet og aktivitet er grundig og ettertrykkelig understreket i både kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen og barne- og ungdomskulturmeldingen. Nå er det tid for å omsette de gode ambisjonene til handling!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.