Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd (Foto: Ilja C. Hendel)

Gode øvingslokaler er ikke viktig, det er nødvendig

Ville noen av oss godtatt at barna våre måtte trene fotball i en humpete skråning, året rundt? spør Bjørgulv Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd, i dette tilsvaret til Norsk sangerforum.

Kalender

Ville noen av oss godtatt at barna våre måtte trene fotball i en humpete skråning, året rundt? Eller at svømmeklubben måtte klare seg med et basseng hvor det var 16 grader? Vel, å være på korøving i et vanlig klasserom kan sammenlignes med det, skriver Norsk musikkråd i dette tilsvaret til Norsk sangerforums innlegg her på Ballade.no 1. mars.

Av Bjørgulv Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd

Det kan være lett å tro at romakustikk er et finjusteringsparameter som kommer helt til sist, og at så lenge man bare har et rom å være i så er det greit nok. For slik har mange oss vokst opp. Vi var på korpsøvelse i gymsalen og på gruppeøvelser i klasserom, koret øvde i foajeen og bandøvelsen var, som kjent, i garasjen.

Dette må vi slutte med. Vi vet mye mer nå, vi har fått standarder og krav for øvingsrom, og de må følges. Konsekvensene av å drive med musikk i et for lite rom kan være alt fra konsentrasjonsvansker og tap av spilleglede til hørselsskader og muskelskader. Det er også elementært for den som spiller å
oppleve god lyd, og det får vi kun når vi får den korrekte akustiske tilbakemeldingen fra rommet.

Size matters
Sigurd Engesnes treffer spikeren på hodet, og den spikeren er så viktig at vi må hamre enda mer på den. Størrelsen er viktigst!

I Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds normer for musikklokaler lister vi opp de fem viktigste kriteriene for et godt øvingsrom, i prioritert rekkefølge:

1. Romvolum

2. Romgeometri og dimensjoner

3. Etterklangstid

4. Akustisk tilpasning

5. Bakgrunnsstøy

Disse normene henger sammen med akustikkstandarden NS 8178 som ble innført i 2014, og som angir krav til øvingsrom og framføringsrom for musikk. Men dette er kun et skritt på veien til bedre øvingslokaler. Det holder ikke å gi noen et dokument med gode råd og forslag.

Vi vil ha en plass ved bordet.

Dagens utfordring er at vi vanligvis tas med på rådsmøte når punkt 1 og 2 er hamret i stein, og da er det allerede for sent. Den eneste måten vi kan sikre at det blir bygget gode nok øvingsrom er at det eksisterer et krav helt fra starten; det skal være et egnet rom for musikk i skolen som skal bygges.

Da må vi delta i planleggingen, og musikklivet må bli konsultert allerede i forhåndskonferanser, konseptvalgutredninger og i skolebehovsplan. Det kan vi ikke uten videre regne med at vi blir.

Foren eder
Det er faktisk oss, den enkelte utøver i det enkelte kor og det enkelte korps, som må ta bladet fra munnen og kreve vår rettmessige deltakelse i planleggingen av skolebygg og andre offentlige lokaler som skal brukes til kultur. Dette blir mest effektivt når det skjer i samarbeid med andre utøvere i musikklivet der vi bor.

Norsk musikkråd har kompetanse til å sette krav for rom som er tilpasset størrelsen på musikkensemblene som skal øve der. Vi oppfordrer alle kor, korps, band og andre musikere til å løfte blikket, finne de andre ensemblene i nærmiljøet og sende en epost til det nærmeste musikkrådet om hva dere savner av rom, og kaste seg over neste skoleutbyggingsprosjekt i nærmiljøet med musikkrådet med på laget.

Kulturens kjære fetter, idretten, er vårt forbilde når det kommer til dette. Men vi kommer ingen vei uten at det starter med et velformulert behov fra grasrota. Gjør dere det, skal vi levere på vår etappe i stafetten: Å bidra til høyere forståelse og anerkjennelse, jobbe for flere forpliktende krav og bistå lokale musikklag i kampen for flere egnede lokaler til å utøve, oppleve og fremføre musikk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev