Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd (Foto: Ilja C. Hendel)

Ny styreleder i Norsk musikkråd

– Musikk gir samfunnet sosial bærekraft, sier Borgundvaag, som vil jobbe for at flere skal få ta del i musikkfellesskapet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tidligere statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, ble på helgens Musikkting i Tromsø valgt til ny styreleder. Musikktinget framhever musikkens sosiale bærekraft, og betydningen det frivillige musikklivet har for å nå FNs bærekraftmål.

– Å spille og synge sammen gir et utrolig sosialt samhold som finnes på arenaer der folk utøver musikk sammen. Noe av det viktigste vi i musikklivet kan jobbe for er å gjøre det lettere å bli med å spille og synge, sier Borgundvaag.

Musikktinget avvikles annethvert år. I år var det første ordinære tinget der hele det frivillige musikklivet igjen er samlet, etter at Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund i fjor gikk inn i Musikkrådet. I den nye strategi- og handlingsplanen for det frivillige musikklivet understrekes musikkens betydning for den sosiale bærekraften i samfunnet.

– Musikk bør få en nøkkelrolle i arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftmål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for folk i alle aldre. Mange tenker klima og økonomi når vi snakker om bærekraft, og undervurderer betydningen av sosial bærekraft. Å utøve musikk er god folkehelse, både fysisk og psykisk. “Syng deg friskere”, “Syngende skoler” og «Korps for alle» er tre eksempler på hva alle de frivillige organisasjonene i Norsk musikkråd gjør for sosial bærekraft, sier den nyslåtte styrelederen.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med alle hverdagsheltene i musikkfrivilligheten så flere får kjenne gleden og kraften som ligger i gode musikkopplevelser. Økonomi eller sosial bakgrunn bør ikke hindre de som vil delta, samtidig er en viktig årsak til at ikke flere deltar noe så enkelt som at de ikke er spurt. Vi må rett og slett bli enda flinkere til å fortelle andre om hvorfor vi utøver musikk, slik at andre kan få oppleve det samme, sier han.

I tillegg til arenaarbeid og kompetanseutvikling fortsetter Norsk musikkråd (NMR) også satsingen på flere og egnede musikklokaler. NMR mener blant annet at skolebygg må sikres som lokale kulturhus i alle landets kommuner, og fortsetter gjennom samarbeidet i Kulturalliansen også arbeidet med å kartlegge kulturlokalene ute i kommunene.

– Heldigvis øker nå politikernes bevissthet for at også musikkutøvere trenger egnede lokaler. Dette handler ikke om dyre signalbygg, men om å tilpasse rom i kultur- og forsamlingshus. Lokalene som brukes av kor, korps, band og orkestre må gi spilleglede – ikke hørselsskader.

Norsk musikkråds styre 2019-2021:
• Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Norsk viseforum), styreleder
• Unni Færøvik (Korpsnett), nestleder
• Birgitte Brekke (De Unges Orkesterforbund), styremedlem
• Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund), styremedlem
• Stein Høyer (Norges Korforbund), styremedlem
• Monica Ifejilika (AKKS), 1. vara
• Nils Øyvind Bergset (FolkOrg), 2. vara

Bjørgulv Vinje Borgundvaag jobber til daglig som kommunikasjonssjef og politisk rådgiver for Norsk Lektorlag. Han har blant annet bakgrunn som sanger i Operakoret ved Den norske Opera & Ballett, og daglig leder i Oslo Domkor. Han var statssekretær for kulturminister Thorhild Widvey. For kulturlivet ble han i denne perioden kjent som en viktig pådriver for opprettelsen av Kulturalliansen, en sammenslutning av frivillige kulturorganisasjoner.

Norsk musikkråd er paraply for 35 musikkorganisasjoner med ca. 250 000 enkeltmedlemmer.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev