Tungtvann

Dialektpris til Tungtvann

Torsdag førmiddag fekk den nordnorske rappgruppa Tungtvann Norsk Målungdom sin dialektpris. Tungtvann fekk prisen for god og kreativ bruk av saltendialekt, og prisen blei overrakt Jørg-1 på EMI-kontoret i Oslo.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Me gjev prisen til Tungtvann fordi dei nyttar dialekt ein litt uvanleg samanheng.Tungtvann har vore føregangsfolk og synt at det er mogleg å nytta sin eigen dialekt og samstundes få ungdom til å høyra på, seier Astrid S. Djupvik leiar i Norsk Målungdom i ei pressemelding

Utdelinga av dialektprisen markerer startskotet på Norsk Målungdom sin dialektkampanje. I løpet av denne kampanjen kjem målungdomar over heile landet til å dela ut dialektprisar og ha aksjonar.

— Dialekten mange stader er truga fordi so mange ungdomar ikkje held på dialekten sin. Difor er det viktig for oss å trekkja fram gode døme på ungdom som brukar dialekt – slik som Tungtvann, avsluttar Djupvik.

I grunngjevinga for prisen sier landsstyret i Norsk Målungdom dette:

— Tungtvann syner at det er mogleg å nytta dialekten sin innanfor ein musikksjanger der engelsk har vore mest vanleg. Med dette signaliserer dei at dialekten deira er brukande i alle samanhengar. Sidan gruppa er eit førebilete for ungdomar over heile landet, tykkjer Norsk Målungdom at dette er svært positivt. Når ein nyttar dialekten sin syner at ein at ein er stolt av staden ein kjem frå, same kvar i landet ein høyrer til!

Tungtvann er for tida i studio for å spele inn oppfølgeren til deira debutalbum «Nord & Ned». Albumet sleppes 4. februar 2002, og 1. desember sendes første single frå det nye albumet til norsk radio.

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev