Divisjonsmusikken i Halden

Et land uten kultur er intet å forsvare

16. februar ble Regjeringens forslag til langtidsproposisjon for Forsvaret fremlagt Stortinget. Her foreslår man å legge ned to av Forsvarets profesjonelle korps – Divisjonsmusikken i Halden og fra Kristiansand. Både publikum, lokalpolitikere og musikerne selv har engasjert seg sterkt i saken. I tillegg til tapet de foreslåtte nedleggelsene vil påføre det lokale musikklivet, er det også en betydelig del av Norges kulturhistorie som nå kan bli borte ved et pennestrøk.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

I forslaget fra Regjeringen er det nå foreslått nedleggelse av Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet i Halden (FMKØ) og Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet. I det opprinnelige utredningsdirektivet var alle de syv profesjonelle militærkorpsene i Norge foreslått nedlagt – noe som ville betydd en rasering av rundt en tredjedel av Norges faste musikerstillinger. I det endelige forslaget er det tenkt en økning på hvert av de gjenværende fem korps med to musikerstillinger og tre administrative stillinger, men dette vil totalt sett likevel innebære et tap på på hele 46 musikerstillinger innenfor blås og slagverk, dersom Stortinget følger Regjeringens forslag.

Kulturhistorisk ignoranse
Talspersoner for den nedleggelsestruede Divisjonsmusikken i Halden mener at Regjeringen ikke har vist kulturpolitiske, distriktspolitiske eller historiske hensyn i denne saken. Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet – som for øvrig er det eneste profesjonelle ensemble som tilhører Østfold fylke – er også Norges eldste profesjonelle ensemble, med sammenhengende tjeneste siden 1734, og med historiske aner fra midten av 1600-tallet.

— Om FMKØ hadde vært en bygning, ville ensemblet for lengst vært fredet. Og som det heter: Et land uten kultur er intet å forsvare.

Politisk kampvilje
Ballade bringer i dag videre et engasjert innlegg fra ordfører og kultursjef i Halden, som understreker den betydning Divisjonsmusikken har for distriktet. Nå vil man forsøke å intensivere det politiske arbeidet med å få skrinlagt forslaget, og håper at de lokale stortingsrepresentantene vil være viktige talsmenn i den forbindelse. Et lignende initiativ har også ordfører i Kristiansand, Bjørg Wallewik, tatt. På et bystyremøte i Kristiansand 31. januar vedtok man enstemmig, og utenfor dagsorden, en uttalelse til regjeringen om Divisjonsmusikkens betydning, der man bl.a. pekte på korpsets viktige kulturhistoriske posisjon gjennom 180 år.

— I tillegg til den rene konsertvirksomheten fungerer mange av musikerne i korpset også som sentrale musikkpedagoger og dirigenter her i byen, forteller kultursjef Dagny Anker Gevelt til Ballade. – En rekke av musikerne spiller også i Kristiansand Symfoniorkester, som dermed vil bli direkte berørt av en eventuell nedleggelse. Kort sagt vil hele kulturlivet bli skadelidende, dersom dette forslaget går igjennom.

Solidaritet mellom korpsene
I Forsvarets Distriktsmusikkorps Trøndelag (FMKT) har man alt høstet frukter av slikt politisk arbeid, da korpset i siste liten unnslapp å havne på Regjeringens liste over slaktofre. Også i Trøndelag har det vært stort engasjement og mye lobbyvirksomhet rundt saken. Tillitsvalgt for Divisjonsmusikken i Trøndelag, Viggo Melhus, er selvsagt lykkelig over utfallet på egne vegne, men sier til Adresseavisen fredag at det nå gjelder å redde de to ensemblene som fremdeles er truet.

— Nå må vi slåss for korpsene i Halden og Kristiansand som er foreslått nedlagt i Stortingsproposisjonen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev