Back side-kopi

Forsvarets musikk

Rektor Jens Harald Batlie ved Norges Musikkskole er en av de mange som har grepet inn i den pågående debatten om forvsarsmusikken. I dette åpne brevet til statsrådene Bjørn Tore Godal, Ellen Horn og Trond Giske fremhever han forsvaret som et forbilde på kulturell sammenheng.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Oslo, 23. januar 2001

Til Forvarsminister Bjørn Tore Godal
Kopi: Statsråd Ellen Horn, Kulturdepartementet og Statsråd Trond Giske, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemenetet.

Det er med stor uro Norges musikkhøgskole har registrert at Forsvarsdepartementet planlegger å nedlegge 4 av landets 7 militære korps. Det er også med en viss undring vi noterer oss at Forsvaret ønsker å svekke sin musikalske og kulturelle kontakt med samfunnet – en kontakt som har store ringvirkninger utover ren representasjon.

Bildet av Forsvaret som en viktig del av vårt samfunnsliv er sterkt rotfestet i folket. Dette har sin grunn ikke minst i Forsvarets vektlegging av synlighet og innflytelse på folks liv gjennom et utall av oppvisninger, arrangementer, konserter osv., hvor musikken alltid er meget sentral.

Forsvaret blir dermed et nasjonalt anliggende på flere plan – et forbilde på kulturell sammenheng.

De militære korpsene har lange tradisjoner i norsk kulturliv, og de er med på å kvalitetssikre det profesjonelle kulturlivet både sentralt og i distrikts-Norge. Som inspiratorer for skole- og amatør-korps – og dermed for store deler av befolkningen – har de nærmest gjort seg uunnværlige. Vi har med glede registrert en utvidelse og intensivering av korpsenes virksomhet de senere år. Også som utøvere og instruktører i det frivillige musikkliv er musikerne i de militære korps med på å rekruttere og utvikle nye generasjoner av musikere – både amatører og profesjonelle – noe som kommer et helt samfunn til gode, og noe som stadig vil styrke båndene mellom Forsvaret og sivilbefolkningen.

Det er allerede et god samarbeid mellom Forsvarets musikk og utdanningsinstitusjonene både når det gjelder musikere, dirigenter og komponister. Dette samarbeidet ønsker Norges musikkhøgskole å opprettholde i tiden fremover.

Med vennlig hilsen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.