Landslaget for Spelemenn - åpningsbilde

Landskappleiken på Gjøvik – Konkurranse og samspill

Landskappleiken på Gjøvik er i full gang. Den arrangeres i år av Gjøvik Spelmannslag og Landslaget for Spellemenn, og det blir konkurranser i mange disipliner, deriblant hardingfele, fele, langeleik og munnharpe. I tilknytning til konkurransene blir det arrangert diverse konserter, utstillinger og dansearrangementer for gjestende publikum. Gjøvik Olympiske Fjellhall – verdens største publikumshall i fjell – er hovedarenaen. Ellers bemerker årets landskappleik seg med en blanding av tradisjon og nyskapning: Det markeres at Landslaget for Spellemenn er 80 år, og deler av konkurransene skal i år streames via Internett. Ganske nyskapende for en 80-åring.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Ola Narten Svendsen er meget stolt over at det for første gang i historien skal streames fra Landskappleiken. Etter en del tekniske problemer fikk de til en avtale med Catch og NRK, som hjelper til med det tekniske – Catch tok utfordringen på strak arm, og har i løpet av få timer fått lagt den nødvendige linjen inn i Fjellhallen på Gjøvik. NRK stiller nå med både utstyr og personell for å hjelpe arrangørene medgjennomføringen av prosjektet, sier han begeistret.

Det er ikke bare på det teknologiske området at Landskappleiken 2003 innebærer en ny giv for trdisjonsmusikken. Det er planlagt at det i etterkant av Landskappleiken skal satses kraftig på folkemusikken i Gjøvikområdet. Blant meldes det at Gjøvik kommune vil vurdere å opprette en undervisningsressurs for tradisjonsmusikk på Gjøvik kunst og kulturskole. Gjøvik Spelmannsalg vil på sin side vurdere å subsidiere elevavgifter for sine medlemmer for å benytte seg av dette eventuelle tilbudet. Gjøvik Spelmannslag ønsker også at et eventuelt overskuddet, skal gå til ovennevnte videreutvikling av tradisjonsmusikken i vårt distrikt – Vi føler at det er viktig at dette ikke blir et arrangement som bare er der og da, men at det skapes varige musikalske verdier i området, også utfra vårt ståsted og vår tradisjon, bemerker Spelmannslaget.

Men det er ikke bare musikalsk at Landskappleiken innebærer et løft for Gjøvik og Mjøsregionen, et arrangement av en slik størrelse generer også økonomiske verdier, fremholdes det fra arrangør hold – Det er ventet nærmere 4.000 tilreisende som vil ha behov for opphold og forpleining i Gjøvik og omegn. I tillegg får vi en vesentlig dagpendling fra nærmiljøet/regionen. I Rauland i 2001 regnet de med at det totalt var ca. 13.000 besøkende. Dette betyr at Landskappleiken 2003 blir et av de største arrangementene som noensinne er lagt til Gjøvik. Det er gjort beregninger på at arrangementet vil skape en totalomsetning i nærmiljøet på ca. 8-10 mill. NOK under kappleiken, sies det i en pressemelding.

Ballade kan her presentere oversikten for hvilke konkurranser som skal streames:

Torsdag 26. juni:
15.00 – Lagspel hardingfele senior
18.30 – Åpen klasse

Fredag 27. juni:
14.20 – Spel hardingfele kl B

Lørdag 28. juni:
09.30 – Spel hardingfele kl C
12.40 – Spel hardingfele kl A
15.15 – Spel fele kl A
20.00 – Finalespel

For å se streamene kan man gå hit eller til landskappleikens hjemmeside, hvor også programmet kan sees i sin helhet (se lenke nedenfor).

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.