Direktør Lars Petter Hagen i Ultimafestivalen Foto: Ultimafestivalen/Henrik Beck

Ultimafestivalens honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Ultimafestivalen.

Kalender

Ultimafestivalen jobber for at en så stor del som mulig av våre ressurser går til kunstnerisk produksjon og siden 2009 har en stadig økende andel av budsjettet gått til dette. Vi har en redelig og åpen dialog med kunstnerne på festivalen om økonomiske modeller for å få realisert (ofte utopiske!) prosjekter.
Vi kan avkrefte påstanden om at utenlandske artister får mer betalt enn norske. At det er individuelle forskjeller på honorarnivå, eller at enkelte produksjoner er dyrere enn andre er imidlertid vanskelig å unngå, nå som før. En festival har også en rekke andre interessenter enn utøvere, hvorav publikum er det mest åpenbare.
Les også: – Festivalene mangler en ansvarlig festivalpoltikk
Ultima er glade for å kunne være med på å løfte frem prosjekter initiert av norske musikere og å være co-produsent for prosjekter, men vi har ikke ressurser til å produsere alt selv fra bunnen av. Det er derfor urimelig å sammenligne Ultimafestivalen med institusjoner eller festivaler med betydelig høyere offentlige tilskudd. En demokratisk styrke, men også en utfordring ved norsk kulturliv er at økonomien er et stort spleiselag. For å få til et stort, nytt musikkteaterprosjekt eller innstudering av et eksperimentelt svært komplekst verk kreves det en sammensatt finansieringsmodell. Den største forskjellen på økonomien i samtidsmusikkfeltet de siste 25 årene er ikke økte tilskudd til festivalene, men et mangfold av prosjektstøtte til det frie feltet.
Les også: Moldejazz’ honorarpolitikk
Ultima drives etter en nøktern og transparent medlemsmodell hvor det kunstneriske programmet legger premissene for driften, og der eventuelle mottakelser og lignende i all hovedsak er finansiert av private midler eller tilleggsbevilgninger. En viktig del av vår virksomhet er å gjøre verden oppmerksom på norsk samtidsmusikk, samt å vise internasjonale kunstneriske strømninger for et norsk publikum. Dette innebærer en del reisevirksomhet, men tilhørende kostnader rundt dette er lave ettersom utgiftene ofte er dekket gjennom invitasjoner, og at vi alltid reiser på billigst mulig måte.
Lars Petter Hagen er direktør og kunstnerisk leder i Ultimafestivalen

Les også: Festspillene i Bergens honorarpolitikk>

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev