Festspillene i Bergens honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Festspillene i Bergen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I et intervju i Ballade den 2.11.2015 argumenterer Bjarne Kvinnsland for sentrale festivalers og store institusjoners forpliktelse til å betale det han beskriver som anstendige honorarer. Han trekker blant flere frem Festspillene i Bergen, hvor han påstår at betalingsviljen har gått dramatisk ned. I den sammenheng vil jeg påpeke at Kvinnsland ikke har hatt et kontraktsforhold med Festspillene de seneste årene. I forbindelse med Festspillene 2014 var han tilknyttet Kompani Camping, som produserte forestillingen «Pearl of Scandinavia» i samarbeid med Festspillene og DNS.
Les også: Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk
Festspillene har mange slike samproduksjoner og de er viktige for oss. I slike tilfeller lager ikke Festspillene kontrakter med enkeltkunstnere eller musikere, men vi har tiltro til at våre partnere forhandler honorarer på en forsvarlig måte og vi legger ikke føringer på dette arbeidet.
Når Festspillene lager avtaler med musikere og artister, vurderer vi honorarnivå utfra en rekke kriterier. Eksempler på hva som vektlegges er musikerens erfaring og etterspørsel, hvilket program som skal fremføres, hvilken varighet konserten skal ha og hvor fremføringen skal finne sted. Vi har med andre ord ikke faste satser, men for profesjonelle musikere vektlegger vi MFO sin anbefalte minstesats, og for 2016 er det per i dag ingen avtalte artisthonorar som er lavere enn dette. For de fleste artistene vi engasjerer er minstesatser uansett ikke en aktuell problemstilling, da deres honorarer ligger over dette nivået.
Les også: Ultimafestivalens honorarpolitikk
Festspillene i Bergen er en institusjon som forvalter offentlige midler. Innenfor de rammene vi disponerer, ønsker vi å presentere så mye kunst av høy kvalitet som mulig. For Festspillene avhenger ikke honoraret av om kunstneren kommer fra Frankrike, Storbritannia eller Norge. Vi er spesielt opptatt av å fremme norske musikere og vi presenterer en rekke norske artister på et høyt internasjonalt nivå. Festspillene er også engasjert i talentutvikling, og samarbeider blant annet med Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien om Crescendo – et ambisiøst mentor/talent-program innen klassisk musikk.
Les også: Moldejazz’ honorarpolitikk
Jeg er helt enig med Kvinnsland, de store institusjonene har et ansvar for å fremme norske musikere, og vi skal enes med kunstnerne om honorarer på et anstendig nivå.
Mads Hundvin er prosjektdirektør i Festspillene i Bergen

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev